Franciszek jest atutem!

Diecezjalne Dni Młodzieży w Wambierzycach — diecezja Świdnicka.

Stu dwudziestu młodych zaangażowanych w przygotowania do ŚDM w diecezji świdnickiej spotkało się w Wambierzycach na warsztatach, formacji i modlitwie. Do Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin przyjechali 18 września, zostali tu na noc a od samego rana 19 września szykowali się do przyjęcia trzech tysięcy młodych, którzy popołudniu przyjechali do Wambierzyc, żeby uczestniczyć w Diecezjalnym Dniu Młodzieży.

Stu dwudziestu młodych zaangażowanych w przygotowania do ŚDM w diecezji świdnickiej spotkało się w Wambierzycach na warsztatach, formacji i modlitwie.

Warsztaty 18 września były podzielone na cztery sekcje tematyczne: muzyczna, logistyczna, liturgiczna i medialna. Za tę ostatnią odpowiedzialna jest redakcja świdnickiego Gościa Niedzielnego. W Wambierzycach muzyczni poszerzali swój repertuar, ci z logistycznej uczyli się pierwszej pomocy, lektorzy ćwiczyli asysty a medialni przypomnieli sobie jak się pisze notatkę prasową i na czym polega zrobienie dobrego zdjęcia.


19 września wolontariusze od samego rana przygotowywali przyjęcie młodych pielgrzymów. Po wspólnej jutrzni i śniadaniu każda z czterech sekcji wiedziała co ma robić. Muzyczni szlifowali repertuar na adorację i Mszę św.; liturgiczni ćwiczyli asystę i przygotowywali ołtarz polowy; logistyczni szykowali recepcję, porządkowali teren placu koronacyjnego na którym miało odbyć się spotkanie; medialni czekali na pierwszych pątników — ci bowiem mieli za zadanie dokumentować fotograficznie przebieg Dnia Młodzieży.

Od 13.00 czynna była recepcja i pierwsze grupy młodych dotarły już do sanktuarium. Potem z minuty na minutę ruch pielgrzymkowy rósł. O 14.00, kiedy wszyscy byli już w Wambierzycach, pierwszą konferencję informacyjną o idei, wolontariacie i programach realizowanych przy okazji ŚDM wygłosił ks. Rafał Buzała, dyrektor Departamentu Wolontariatu ŚDM z Krakowa.

pierwszą konferencję informacyjną o idei, wolontariacie i programach realizowanych przy okazji ŚDM wygłosił ks. Rafał Buzała, dyrektor Departamentu Wolontariatu ŚDM z Krakowa.

W drugim bloku głównym punktem była Eucharystia. Poprzedziła ją adoracja z okazją do spowiedzi. Do idei ŚDM odwoływał się także w swej homilii bp Adam Bałabuch i zachęcał młodych do włączenia się w przygotowania do ŚDM.

Na koniec biskup posłał młodych w świat, by nieśli dobrą wiadomość o ŚDM w swoje środowiska. Przypomnieniem zarówno spotkania w Wambierzycach oraz czekających młodych dni w Krakowie będzie szczególny gadżet: rączka z napisem “Dotknij miłosierdzia”, który wszyscy uczestnicy otrzymali na zakończenie Mszy św.

Wieczór należał do muzyków: przed zebranymi wystąpiła lądecka kapela “Siloe Rockers” oraz znane i cenione “40i30na70”.

Wybór Wambierzyc i terminu spotkania nie jest przypadkowy. Z jednej strony Dzień Młodzieży był okazją, żeby sprawdzić się w roli gospodarza “imprezy masowej”, z drugiej to dobre miejsce na duchowe pogłębienie swojej motywacji zaangażowania w wolontariat ŚDM.