Co warto wiedzieć o uprawie współrzędnej pod tunelem foliowym?

Podczas uprawy warzyw warto pamiętać o odpowiednim sąsiedztwie. Zasadzone obok rośliny wzajemnie na siebie wpływają — zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Takie oddziaływanie zwane jest allelopatią.
Uprawa współrzędna to naśladowanie zachowań przyrody. Gęstość oraz duża ilość roślin posadzonych obok siebie chroni glebę przed przesychaniem i zachwaszczaniem. Ponadto rośliny uprawiane współrzędnie dają przeważnie większy plon niż te, które rosną w jednogatunkowych zbiorowiskach!

Aby uprawa współrzędna przyniosła pozytywne efekty należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim, należy dobierać rośliny o różnym terminie zbioru, a także innych wymaganiach pokarmowych. Rośliny wysokie lub kolumnowe należy łączyć z rozłożystymi. Oprócz tego, trzeba zadbać o wzajemne dopasowanie roślin pod ziemią — płytkie systemy korzeniowe należy zestawiać z głęboko korzeniącymi się.

Owszem, powodzenie uprawy współrzędnej pod tunelem foliowym w największym stopniu zależy od wzajemnych oddziaływań roślin. Stosując odpowiednie sąsiedztwo uprawianych warzyw, można przeciwdziałać chorobom i występowaniu chwastów bez używania środków chemicznych, a także skutecznie walczyć ze szkodnikami roślin.

Na szczęście mało roślin ma niekorzystny wpływ na siebie. Natomiast warto wiedzieć, których nie powinno się łączyć ze sobą, aby nie popełnić błędu, który może zdecydować o niepowodzeniu całej uprawy.

Przykłady allelopatii ujemnej:
- pomidor z grochem bądź ziemniakami
- cebula z fasolą oraz grochem
- truskawki z kapusta, malinami i jeżynami
- buraki z fasolą oraz gorczycą.

Przykłady allelopatii dodatniej:
- czosnek obok pomidorów i ziemniaków
- marchew z cebulą, szczypiorkiem, fasolą karłową i porem
- ogórki z fasolą, kalarepą, kukurydzą, sałatą oraz rzodkiewką.

www.krosagro.pl

Like what you read? Give Krosagro a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.