Nawadnianie szklarni oraz tuneli foliowych

W zależności od warunków naturalnych, takich jak pogoda czy klimat, a także rodzaj uprawy, zróżnicowane rozwiązania techniczne są stosowane w celu osiągnięcia tego samego celu — uzyskanie jak największych zbiorów.

Systemy kontroli, nawadniania oraz nawożenia, służą do wspomagania całego procesu uprawy oraz kultywacji kwiatów, warzyw lub owoców. W efekcie, pozwalają one na osiągnięcie bardziej wydajnych rezultatów uprawy.

Jednym z najważniejszych czynników jest odpowiednie nawadnianie tuneli foliowych. System ten określa ilość wody, jaka będzie dostarczana do gleby. Ponadto stosowne zarządzanie systemem dystrybucji wody pozwoli na osiągnięcie bardziej satysfakcjonujących wyników.

Dla uprawy w tunelach foliowych lub szklarniach doskonałym rozwiązaniem jest indywidualne nawadnianie kropelkowe z wykorzystaniem emiterów. Największą zaletą jest to, że system ten ma zastosowanie w uprawie warzyw oraz roślin ozdobnych, w uprawie pojemnikowej, a także na podłożach sztucznych w szklarniach. Jest to metoda punktowego nawilżania gleby poszczególnych roślin przefiltrowaną, czystą wodą w postaci pojedynczych kropel.

Korzyści:
- duża oszczędność zużycia wody,
- obniżenie nakładów pracy,
- ograniczenie ryzyka przenoszenia chorób grzybowych,
- zwiększenie plonu dzięki optymalnej wilgotności gleby.

Z kolei najbardziej popularne są emitery z kompensacją ciśnienia, które rozdzielają wodę jednakowo na całym odcinku. Dla indywidualnego nawadniania roślin zaleca się także wykorzystanie kapilar, które są połączone z przewodem zasilającym — rozciągniętym wzdłuż rzędów nawadnianej uprawy tunelowej.

www.krosagro.pl

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.