Anemi

Järnbristanemi

Monofer kan ges i högre dos än Venofer vid samma doseringstillfälle och är att föredra vid behov av större mängd järn (färre sjukvårdsbesök krävs).

Vid rekvisition

Alternativen ovan är likvärdiga. Monofer och Ferinject är upphandlade inom landstinget i Uppsala län och är betydligt billigare vid rekvisition.

Megaloblastanemi

* Istället för peroralt cyanokobalamin vid neurologiska eller psykiska symtom eller uttalad megaloblastanemi.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.