Erysipelas

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

Vid misstanke om samtidig infektion med S. aureus

Vid pc-allergi

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.