Impetigo

Förstahandsval
Tvål och vatten, komplettering med klorhexidinlösning.

Andrahandsval

Då lokal rengöring inte har tillräcklig effekt.

Peroral behandling med antibiotika ges endast vid utbredd och/eller progredierande impetigo, samt impetigo som inte svarat på lokalbehandling. Förstahandsval är då flukloxacillin i dosen 750–1000 mg x 3 i 7 dagar alternativt cefadroxil i dosen 500–1000 mg x 2 i 7 dagar. Vid penicillinallergi ges klindamycin 150–300 mg x 3 i 7 dagar.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.