Klimakteriebesvär

Vid kvarvarande livmoder

Kring naturlig menopaus, före eller upp till två år efter — cyklisk behandling

Preparat med låg dos östrogen bör prövas före preparat med hög dos.

Mer än två år efter naturlig menopaus — kontinuerlig kombinerad behandling

Lågt doserade östrogenpreparat bör prövas först.

Vid borttagen livmoder eller vid samtidig användning av gestagenspiral (Mirena/Jaydess)

Levnadsvanor

Fysisk aktivitet motverkar de flesta av de förändringar som uppträder i klimakteriet, ibland lika påtagligt som östrogen och i vissa fall mer. Kvinnor som befinner sig i menopausen kan följa generella träningsråd och träningsprinciper (se kapitel ”Fysisk aktivitet” på sid 10).

Urogenital atrofi

Förstahandsval

Andrahandsval

Vagifem (östradiol) är inte förmånsberättigad.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.