Otit

Förstahandsval (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

Vid pc-allergi

Alternativen ovan är likvärdiga.

Patienter >12 år med säkerställd akut mediaotit bör antibiotikabehandlas.

Vid osäker diagnos utan komplicerande faktorer rekommenderas aktiv exspektans.

Vid osäker diagnos med komplicerande faktorer görs ytterligare diagnostik eller remittering till specialist.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.