Riklig menstruation

Vid inslag av dysfunktionell blödningsrubbning i början och i slutet av den fertila perioden ges cykliskt gestagen (se ”Blödningsrubbningar och menstruationsförskjutning”).

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.