Rosacea

Lokalbehandling

Förstahandsval

Andrahandsval

Vid otillräcklig effekt av azelainsyra.

Peroral behandling — om lokalbehandling inte är tillräcklig

Alternativen ovan är likvärdiga. Om lokalbehandling är otillräcklig kombineras denna (dock ej metronidazol) med tetracyklin/lymecyklin. Behandling behövs ofta i 6–8 veckor och bör inte fortgå längre än 3 månader.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.