Sårinfektioner

Förstahandsval

Vid pc-allergi

Antibiotikabehandling är bara indicerad vid tecken på spridd infektion som erysipelas eller då djupare vävnader är involverade. Abscesser och inflammerade aterom behandlas med incision och dränage.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.