Urinvägsinfektion hos män

Ta alltid urinodling i samband med insättande av behandling.

Afebril symtomgivande UVI

Förstahandsval

Alternativen ovan är likvärdiga.

Vid afebril symtomgivande UVI kan man ofta avvakta odlingssvaret innan man påbörjar behandling. Om det på grund av besvärande cystitsymtom inte är rimligt att vänta kan empirisk behandling med nitrofurantoin eller pivmecillinam ges.

Andrahandsval

Alternativ efter resistensbestämning.

Observera att ovanstående behandlingsregimer bygger på expertutlåtanden och inte har prövats i kliniska studier. Uppföljning av behandlingseffekten är därför särskilt viktig, och patienter måste informeras om att de ska återkomma vid förvärrade symtom eller om besvären inte viker.

Febril UVI

Förstahandsval

Vid febril UVI inleds behandling med ciprofloxacin. Byte till trimetoprim + sulfametoxazol kan sedan göras efter resistensbestämning.

Andrahandsval

Ändring januari 2017: Ceftibuten har utgått från den svenska marknaden. Flera licenspreparat finns att tillgå, bl.a. Isocef (Recordati SpA, Italien, kapsel 400 mg), Cedax (Pernix Therapeutics, LLC, USA, kapsel 400 mg eller oral suspension 36 mg/ml). Alternativa licenspreparat innehållande cefixim är ett alternativ, bl.a. Suprax (Sanofi-Aventis Canada Inc, Kanada, tabletter 400 mg eller oral suspension 20 mg/ml).

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.