Urinvägsinfektioner hos kvinnor

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor

Vid lindriga besvär kan man erbjuda möjlighet att avvakta med antibiotikabehandling (med recept i reserv). Ca 30 % blir besvärsfria utan behandling inom en vecka.

Förstahandsval

Alternativen ovan är likvärdiga

Andrahandsval

Alternativen ovan är likvärdiga

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Övre urinvägsinfektion hos kvinnor

Ta urinodling i samband med insättande av behandling.

Förstahandsval

* Alternativ till ciprofloxacin. Insätts först efter resistensbestämning.

Andrahandsval

Ändring januari 2017: Ceftibuten har utgått från den svenska marknaden. Flera licenspreparat finns att tillgå, bl.a. Isocef (Recordati SpA, Italien, kapsel 400 mg), Cedax (Pernix Therapeutics, LLC, USA, kapsel 400 mg eller oral suspension 36 mg/ml). Alternativa licenspreparat innehållande cefixim är ett alternativ, bl.a. Suprax (Sanofi-Aventis Canada Inc, Kanada, tabletter 400 mg eller oral suspension 20 mg/ml).

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Landstinget Uppsala’s story.