CHUNG CƯ LUCKY HOUSE TAM TRINH HOÀNG MAI

Chủ đầu TU: Công ty CP Phát Triển Kỹ Thuật Xay Dung (CCT) — Thước điều Tổng công ty Xay Dung Hà Nội

* Năm mới: Lucky House for mô Quy Diên Tích 29.758 m2 GOM:

+ Điện Tích Xay Dung: 28 758 m2,

+ Điện Tháp Tích khu liên kết Ke Tang: 4607 m2.

+ Mast độ Xay Dung: 43%.

+ Tổng MUC header Từ Dũ án: 1489 Ty đồng

+ Link Chiểu Cao Ke Xay Dung Tang 4.5.

* VI trí: Gan Yên Công viên Sở, trường cấp 1, 2 Yên Sở, Đổi Metro Diên Hoàng Mai Cho Yên Duyên, cách 1,5 km TOI KĐT Gamuda. Cách 150 m TOI đường Vàng đai 3 VI trí vô CUNG Thuận Tiến về giao thông.

* Pháp lý: Ký hợp đồng GOP von chủ đầu with the Tú (TDC)

Quy Khach Hàng Cỏ nhu cầu Liên hệ: Hotline: 0918.33.9191

TRI VI & Hà Tang Thong GIAO

Lucky House Hoàng Mai Tòa Tai Hồ Phường Yên Sở Quân Hoàng Mai, New Year Lucky House nam ngay đường Mat Tam Trinh. Năm mới may Nhiêu quy định của The về giao thông đường chi cách Vành Đai Chùa Đáy 3 700m, cách đường quốc luật 1A chỉ 1,5 km. Đồng thời, đây CUNG có TUYEN đường quy Hoạch to di DOI Bến xe Giáp Bát. TU AN Co Các dang di chuyen TOI Các điểm khác nhau trong Thành phố and Liên kết Thuận Tiến with tỉnh thành khác.

* VI trí đắc DJIA:

- Phia Đông tiếp giáp: Khu Gamuda, Khu hành chính phường Yên Sở.

- Phia Tây tiếp giáp: đường Trúc Tam Trinh Cong viên hồ xem Sở Yên.

- Phia Bac Vĩnh Hưng tiếp giáp khu, Tân Mai Thành phố lần xem.

- Phia Nam Tiếp giáp đường Vành đai 3.

Mat Kẻ Bàng Kiến Thiết điều Toa CHUNG CU CT1:

  • Height công trình: 3–25 Tang, Tang Ham 02, 01 Tang Ky Thuat Va 01 mái nhà Đường.
  • Điện Tích Xay Dung: 1.598m2; tổng diện Tích San 36.040m2 (KE no dien Tích San Ham and Tang Thuật KY). Trọng Độ San CAN HO: 32.844m2, San sinh đồng Hoat cộng 52m2; San thương mại dịch vụ 3.144m2; Tổng số CAN 276 Hồ.

+ Tang Ham 1: ECD xe, KY Thuật; Điện Tích San Xay Dung 2.700m2, cao đến từ 4.1m 5m.

+ Tang Ham 2: ECD xe, KY Thuật; Điện Tích San Xay Dung 2.700m2, cao from 4.1m.

Tang + 1: Thương mại dịch nhìn thấy Phong Sinh Hoạt cộng đồng; Điện Tích San Xay Dung 1.598m2, cao 4.2m.

Tang + 2: Thương May Dich vu; Điện Tích San Xay Dung 1.598m2, cao 3.9m

+ 3 to Tang Tang 25: CAC CAN HO O, Bộ Công nghiệp Tang Cor 12 CAN Hồ, dien Tích San Xay Dung 1.428m2, cao 3,2m

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.