Една книга в десет цитата: “Мебет”

от Александър Григоренко

  1. Животът на човека е като чужда война, в която никоя победа не е твоя. Твое е само поражението.

2. Сляп е не който няма истина, а който не я търси и смята, че всичко на тоя свят е случайно и безсмислено.

3. И да се привърже в сърцето си един човек към друг, все се намира трети, който да разкъса връзката.

4. Съгласието е рядък гост сред хората, но и на небето мир няма.

5. Наистина ли с всеки човек се ражда и мярата на страданията му?

6. Чака те велика война, най-великата и тежката от всички войни — войната за самия теб.

7. Камъкът е по-щастлив от дървото, дървото е по-щастливо от звяра, а човек е по-нещастен от всички и по-добре да не се ражда. Но Мебет се беше родил.

8. Той сам си беше празник.

9. Право на живот получава само който има сили за него.

10. Мебет гледаше хората и виждаше, че страдат един от друг и сами си съчиняват в главите причини за нови и нови страдания.