Eдна книга в 8 цитата

“Три ябълки паднаха от небето” на Нарине АБГАРЯН

Има неща, които няма как да обясниш с обичайните думи и е невъзможно да проумееш с човешкия разум.

**

Тя си мислеше с усмивка колко многолико може да бъде човешкото щастие, многолико и милосърдно — във всяко свое проявление.

**

Дойдеше ли първи януари, той въздъхваше с облекчение и се надяваше, че новата година ще бъде по-милосърдна и щастлива от старата, а през декември горчиво установяваше, че животът няма никакво намерение да става по-лек и носи нови и нови изпитания.

**

В края на ноември, без да дочака зимата по календар, заваля неистов сняг, който засипа от край до край долината с преспи безмълвие, притъпи светлината, заличи цветовете и остави само черния, който внимателно обрамчваше белоснежните му покрови.

**

Най-голямата болка е от това, че градовете умират точно в деня, когато ги напускаме — за малко или завинаги.

**

От надгробните плочи лъхаше на вечност и на обреченост.

**

За пръв път Анатолия усети живота не като даденост, а като дар.

**

Животът се обезсмисля в мига, когато престанеш да си полезен на другите. А с какво можеш да си им полезен? Само с труда си.