Lari Hokkanen

Lari Hokkanen

tieteenfilosofiaa, kokeellista yhteiskuntatiedettä, ihmisyyden ihmettelyä. paljon kysymyksiä, vähän vastauksia.