LarsArne Christensen

International | Finansekspert | Erhvervsleder | Moderne løsninger og ideer | Blå som røde | #dkpol #dkbiz #dkgreen #fintech #Lyngby

LarsArne Christensen