Більше панку, менше пекла!

У 2010-ому році вибори міського голови Рейк’явіка, того, що в Ісландії, виграв комік, панк і абсолютно безпосередній чувачок на ім’я Йон Гнарр.

Країна тоді була тотальним банкрутом, обвалившись від великої кризової хвилі 2008-го.

Головне гасло кандидата було розділено на дві частини :

1) Більше панку, менше пекла!

2) Ми наобіцяємо вам усе, навіть більше, ніж ви собі уявляєте. Навіть безплатний проїзд у транспорті. Але фіг ми це виконаємо!

Чувачок був при владі чотири роки.

Налагодив роботу комунальних підприємств, зробив купу приємностей для приватного бізнесу в місті, наповнив бюджет розвитку по вінця і пішов на відпочинок.

«Я – не політик, я – звичайний фрік» – казав він на прощання.

Тепер он думаю собі наніч, наскільки наша теперішня загальнополітична депресуха наближає нас до тієї далекої Ісландії.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.