Growth Hacking Video Yayında!

Lean Marketing’in yeni projesi GrowthHacking.Video ile tanışın!

Lean Marketing olarak buradan şimdiye kadar sizlere farklı farklı projeleri ve yenilikleri duyurmuştuk. Bu duyurular arasında en heyecan verici olan Growth Hacking Video’nun duyurusu olabilir.

Lean Marketing hayata geçtiği ilk günden itibaren iki küçük amacı bulunuyor. Bunlardan ilki okuyucuları için gerçekten bir fayda sunabiliyor olmak. Bir okuyucu 3 dakikasını bir yazıyı okumaya ayırıyorsa, yazı bittiğinde bundan mutlaka bir fayda görmesini sağlamak gerekiyor.

İkinci amacı ise özellikle “growth hacking” konusunda fazlaca bulunan bilgi kirliliğini bir nebze de olsa yok etmek oldu. Öncelikle sunum ve makalelerle başlayan bu süreç sonrasında Growth Hacking’e başlangıç kitabı, ücretsiz growth workshoplar ve 30 günlük taktik email kursu ile devam etti.

Bütün bu çalışmalarda ilk olarak üzerinde durduğum nokta growth hacking sihirli bir kavram veya bir sır değil noktası oldu. Girişiminizin, işinizin sihirli bir fikirle veya bir kişiyle çalışarak bir gecede büyüyebileceğini düşünmek büyük bir hata. “Growth Hacking girişimlerin büyümesinin önündeki problemlerin bulunması ve bu problemlere inovatif çözümler geliştirilmesidir” tanımı bu yüzden çok önemli.

Lean Marketing’in bu ikinci varoluş amacı üzerine düşünürken sadece Türkiye’deki girişimler için değil bütün dünya için aslında var olan ama ulaşılması güç olduğu için keşfedilemeyen bana göre bir hazineyi ortaya çıkarmaya karar verdim. Dünyaca önde gelen growth hackerların growth hacking üzerine yaptıkları paylaşımlar, konferanslar ve panel videolarını growth hacking stratejileri, growth hacking taktikleri, başarılı hikayeleri gibi büyük başlıklar altında toplayarak yayınlamaya karar verdim. Böylece Growth Hacking Video doğmuş oldu. Eğer dünyanın en iyi growth hackerlarını dinlemek ve onların growth hacking hakkında neler düşündüklerini öğrenmek istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.

Like what you read? Give Lean Marketing a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.