Kế hoạch Digital Marketing, và các công cụ làm digital marketing hiệu quả

Để bắt đầu một chiến dịch Marketing trên nền tảng ” Digital ” hiệu quả, chúng ta nên có Kế hoạch Digital Marketing, và các công cụ digital marketing hiệu quả vậy nó là gì , vì sao cần phải có và gồm các bước nào để thiết lập nó?

Kế hoạch Digital Marketing là kế hoạch giúp bạn thông hiểu về chiến dịch tiếp thị số bằng chiến lược, thông điệp sáng tạo và các kênh truyền thông, đảm bảo 1 chương trình hoạt động trên nền ” Digital ” đúng theo các yêu cầu đặt ra, đạt được mục tiêu và hiệu quả của nó.

Mục đích của việc lập kế hoạch giúp:

Đảm bảo thông điệp được truyền tải đúng

Đảm bảo bạn hiểu rõ được lộ trình thực hiện và kết quả mong muốn của nó

Đảm bảo các hoạt động giữa các kênh tương hỗ tốt với nhau

Đảm bảo muc tiêu của chiến dịch được truyền thông chính xác đến đối tượng khách hàng

Các bước cơ bản thiết lập một kế hoạch Digital Marketing (theo phương pháp SOSTAC

Bước 1: Phân tích thị trường Online (Situation Analysic)

Một trong những yếu tố quyết định thành công của một kế hoạch Digital Marketing là phân tích. Bạn cần phải:

Xác định thị trường và phân khúc khách hàng của bạn ở đâu thông qua sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp?

Đánh giá đối thủ cạnh tranh?

– Vẽ lên được chân dung đối tượng mục tiêu của mình ( thông qua Demographics, Geographics, Psychographics )

Bước 2: Xác định mục tiêu của chiến dịch ( Objectives)

Mục tiêu của bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu sau ( Phương pháp SMART):

Specific : Cụ thể, rõ ràng

Measurable : Có khả năng đo lường được

Achievable : Có thể đạt được

Realistic : Thực tế — Yếu tố này thường dựa vào kiến thức,kinh nghiệm của bản thân để tự điều chỉnh.

Time base : Thời gian, thời điểm thực hiện chiến dịch.

Bước 3: Hình thành chiến lược của chiến dịch (Strategy)

Sau khi đã phân tích và xác định mục tiêu cụ thể, việc tiếp theo của bạn là lên kế hoạch. Kế hoạch càng chi tiết thì bạn dễ dàng quản lí và hiệu quả càng cao. Các tiêu chí cần được xác định rõ trong bản kế hoạch:

– Thông điệp và đối tượng tiếp nhận quảng cáo

– Ngân sách

– Thời gian chạy chiến dịch

– Hiệu quả mong muốn thu được sau chiến dịch

– Những rủi ro có thể gặp

Bước 4: Lựa chọn công cụ Digital Marketing (Tactics)

Với từng mục tiêu khác nhau, Doanh nghiệp có thể áp dụng từng công cụ để thực hiện một cách hiệu quả:

– Quảng cáo trực tuyến (OnlineAdvertising) : Google Adwords

– Tiếp thị qua công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing) : SEO,..

– Truyền thông xã hội (SocialMedia): Facebook Marketing, Blog Marketing, forum seeding…

PR trực tuyến (OnlinePR)

Tiếp thị qua Email (EmailMarketing)

Tiếp thị qua điện thoại di động (Mobile Marketing)

Bước 5 : Lập bảng kế hoạch hành động (Action plan)

Thông thường được trình bày bằng tập tin Excel.

Bước 6 : Đo lường và điều chỉnh kế hoạch Digital Marekting (Control)

Một trong những ưu thế vượt trội của Digital Marketing so với Marketing truyền thống là khả năng đo lường tốt dựa trên những số liệu thống kê cụ thể (KPIs). Đồng thời bạn có thể dễ dàng điều chỉnh kế hoạch Digital Marketing trong quá trình thực hiện để tối ưu hóa hiệu quả kế hoạch Digital Marketing của bạn.

Trên đây là những bước cơ bản khi bạn tự lên kế hoạch Digital Marketing, tuy nhiên tùy thuộc vào nhu cầu, ngân sách, mục tiêu, giai đoạn bạn đang theo đuổi để có thể đưa ra những thay đổi, điều chỉnh để sử dụng các công cụ Digital Marketing một cách phù hợp nhất.

Và cuối cùng là bạn cũng cần phải chuẩn bị việc trình bày Kế hoạch làm sao cho thuyết phục nhất với đối tượng cần tiếp nhận.

Chúc các bạn thành công

Like what you read? Give hang le a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.