Các thánh content ơi, Thinkers đang chờ bạn đến cùng nhau chiến những dự án thật thú vị đấy. Mau mau apply nhé!

Thông tin về Think Digital:

Mô tả công việc

  • Chức danh: Content Creator.
  • Sáng tạo các nội dung trên các nền tảng: Social Media, PR Online, nội dung website… Càng sáng tạo càng tốt :D
  • Chau chuốt từ ngữ, sáng tạo tagline — slogan cho các mẫu thiết kế quảng cáo.
  • Nghiên cứu và thấu hiểu nhãn hàng của công ty, hiểu càng nhiều càng…

Các tài năng trẻ Digital Marketing ơi mọi người đâu rồi, về với gia đình Thinkers và cùng nhau thực hiện những dự án thú vị nhé!

Thông tin về Think Digital:

Mô tả công việc

  • Nghiên cứu (Research) — Lập kế hoạch (Planning) — Vận hành (Executive) chiến dịch Digital Marketing.
  • Báo cáo trực tiếp tiến độ của các các chiến dịch đến quản lý dự án và khách hàng
  • Nghiên cứu và thấu hiểu nhãn hàng của công ty, hiểu càng nhiều càng thân. :D Từ…

Để chuẩn bị cho những sản phẩm sắp tới, Thinkers đang tuyển dụng vị trí Product Developer / PHP Developer cho những dự án thú vị sắp tới. Nếu bạn phù hợp, hãy tham gia cùng chúng mình nhé!!!

Chức danh: Product Developer / PHP Developer

Hình thức: Full-time hoặc Part-time

Địa điểm làm việc: TP. HCM — Văn phòng Think Media — 26/37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1.

Thông tin về Think Digital:

· About us / Về Think: http://bit.ly/ThinkDigital-AboutUs

· Our work / Năng lực: http://bit.ly/think-digital-credential-2018

Mô tả công việc

⁃ Vị trí: PHP Developer (Freelancer or Fulltime)

⁃ Lập trình các sản phẩm của Think Digital trên nền tảng Web app, ngôn ngữ lập trình…


Thinkers đang tuyển dụng vị trí Creative Designer cho những dự án thú vị sắp tới. Nếu bạn phù hợp, hãy tham gia cùng chúng mình nhé!!!

Chức danh: Creative Design

Hình thức: Full-time hoặc Part-time

Địa điểm làm việc: TP. HCM - Văn phòng Think Media — 26/37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1.

Thông tin về Think Digital:

· About us / Về Think: http://bit.ly/ThinkDigital-AboutUs

· Our work / Năng lực: http://bit.ly/think-digital-credential-2018

Mô tả công việc

⁃ Vị trí: Creative Designer (Freelancer or Fulltime)

⁃ Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho các hoạt động Digital Marketing như: Facebook Content Design, Video/Motion Graphic, Website UI/UX.

⁃ Đóng góp ý tưởng, nội dung vào…


Gia đình Thinker đang tìm kiếm nhân sự giữ vai trò Admin (Quản lý — Thực hiện) trong việc hỗ trợ vận hành nội bộ về Quản lý văn phòng, Hành Chính, Nhân Sự và Kế toán nội bộ tại Think Digital.

Chúng mình rất ưu tiên các bạn trẻ có nhiệt huyết, kiến thức và đam mê. Nếu bạn phù hợp, hãy tham gia cùng chúng mình nhé!!!

Chức danh: Internal Business Process Admin.

Quy mô công ty: 15 thành viên.

Làm việc tại: Think Digital Head Office — 26/37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP…

Life at Think

Welcome to Think Digital Vietnam

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store