“Startup” คืออะไร? แล้วมันแตกต่างจาก SME อย่างไร?

“Startup” อาจเป็นคำที่ได้ยินบ่อยในสมัยนี้ โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ หากจะพูดด้วยคำง่ายๆอาจนิยามได้ว่า Startup คือธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ แต่..มันต่างกับ SME อย่างไรหล่ะ?
.
.
Startup คือการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างรายได้จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งหากจะวัดความแตกต่างระหว่าง Startup กับ SME สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ “ขนาดกิจการ” โดย Startup นั้น มีสินทรัพย์ที่สำคัญคือ “ไอเดียใหม่ๆ” ซึ่ง Startup นั้นในช่วงเริ่มแรก อาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนเองแต่สามารถนำเสนอไอเดีย แก่นักลงทุนต่างๆ เพื่อให้เห็นศักยภาพของไอเดียเรา และตัดสินใจมาร่วมลงทุนกับเรา จนขยายเกิดเป็นองค์กรธุรกิจขึ้นมาได้ภายหลัง โดย Startup มักจะเริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวคิดที่อยากจะแก้ไขปัญหาอะไรซักอย่าง ยกตัวอย่างเช่นปัญหาการเรียกรถแท็กซี่ ที่เรียกได้ยาก จึงเกิดเป็น Application บนมือถือให้ผู้ใช้สามารถเรียกรถแท็กซี่และระบุจุดหมายปลายทางได้ อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน 
.
.
ส่วน SME นั้น จะมีขนาดกิจการที่ใหญ่กว่า และสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตัวเอง หรือต้องทำเรื่องกู้ผ่านธนาคารที่มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ SME กล่าวคือ เป็นเจ้าของธุรกิจเอง ลงทุนเอง และเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย SME นั้น อาจเริ่มต้นจากสินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเปิดโอกาสให้มีผู้ค้ารายใหม่เข้ามาผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ยังไม่เพียงพอ
.
.
สุดท้าย แม้ Startup กับ SME จะมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ทั้งคู่เป็นการทำกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และต้องคอยปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนกัน หากไม่ปรับตัว ไม่ว่าจะเป็น Startup, SME หรือธุรกิจประเภทไหน ก็มีโอกาสที่จะเสียลูกค้าไปเช่นกันครับ 
.
#เพราะชีวิตคือการเรียนรู้