PVJL — projectvoorstel

Minor Project van je Leven
Route AB, 2017/2018
Barbara en Paul, donderdag

PROJECTVOORSTEL
LOLA BROUWER

KINDERBOEK

Voorstel

Ik wil over een half jaar een kinderboek vasthouden dat ik geschreven heb. De komende maanden ga ik het proces doorlopen van idee tot concreet product, om zo te leren wat er allemaal komt kijken bij het uitgeven van een boek. Al met al wil ik niet alleen onderzoeken hoe je een boek schrijft, maar vooral: hoe schrijf je een bestseller? Dit omdat in principe iedereen woorden op papier kan zetten, maar de kunst is om een boek te schrijven dat mensen ook willen lezen, waar uitgevers brood in zien en dat eigenlijk zichzelf verkoopt.

Onderbouwing
Tijdens mijn studie heb ik langzaamaan ontdekt dat mijn interesses, kinderlijke passies, vaardigheden en werkstijl samenkomen in het schrijven van verhalen voor kinderen. Ik wil deze herontdekte kinderdroom omzetten in doen en uiteindelijk in een carrière.

Ik ben benieuwd hoe ik gedij onder zoveel ruimte om bezig te zijn met mijn eigen project; gedisciplineerd werken van negen tot vijf is niet mijn sterkste kant, aan de andere kant is dit een project waar ik met hart en ziel voor wil gaan en intrinsiek gemotiveerd voor ben. Ik heb al ideeën om mezelf daarin te helpen en de vrijheid niet als valkuil te zien maar als gouden kans en middel.

Ik heb geen idee of het haalbaar is om een boek te schrijven en gedrukt te krijgen in een half jaar, dat ga ik onderzoeken. Soms ben ik te positief ingesteld in zulke kwesties, maar dat is ook juist waarom het mij zou kunnen lukken. Door dingen te doen waar je blij én bang van wordt en waar je nog niet helemaal klaar voor bent: dat is hoe je groeit. Ik weet dat ik dit leuk vind, maar ik heb het nog nooit serieus aangepakt.

Als het niet lukt om gepubliceerd te worden, zit ik niet met lege handen: ik heb dan een toren aan verhalen, ik kan deze (ondertussen al) online gooien om zelf een merk te worden en de wereld te laten weten wat ik wil en waar ik mee bezig ben, en ik heb bruikbaar inzicht in de boekenwereld.

Like what you read? Give Lola Brouwer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.