Aizdevums — Finansiāls atbalsts naudas jautājumos

Lost Chiekurs
Jan 7, 2015 · 3 min read

Ātrais aizdevums šobrīd ir viens no pieprasītākajiem kredīta veidiem Latvijā, ko izsniedz apmēram desmit dažādas kompānijas. Plašais piedāvājums var radīt neizpratni, ko izvēlēties, tāpēc nereti ir grūti izvēlēties atbilstošāko risinājumu. Dažādu kredītdevēju ātrie kredīti atšķiras gan ar maksimālo kredīta apmēru, gan atmaksas laiku, kā arī citiem rādītājiem. Piedāvājam pāris vienkāršus padomus, kas patiešām paātrinās labākā kredīta izvēli.

Kādu aizdevumu Tev visizdevīgāk ir aizņemties?

Pirms sākat vairāku piedāvājumu salīdzināšanu, ir ieteicams izvērtēt, kādiem kritērijiem jāatbilst kredītam. Mēģiniet izdomāt atbildes uz šādiem jautājumiem:

• Cik lielu naudas summu vajadzīgs aizņemties?

• Cik ilgā laikā plānojat kredītu atmaksāt?

• Cik drīz vēlaties kredīta summu saņemt savā kontā?

Ātrais kredīts ir kā radīts brīžiem, kad jums vajadzīgs salīdzinoši neliels aizdevums īsam laikam. Gadījumā, ja aizdevuma saņemšanas laiks nav svarīgs, izvērtējiet iespēju pieteikties arī citam kredīta veidam, piemēram, kredītambankā.

Aizņemies naudas aizdevumus internetā atbildīgi!

Protams, pirms izvēlieties izdevīgāko kredītu, izvērtējiet, vai ātrais aizdevums patiešām ir jums atbilstošākais risinājums. Proti, ātrais aizdevums ir paredzēts situācijām, kad nauda vajadzīga pēc iespējas drīzāk, citos gadījumos izvērtējiet iespēju aizņemties bankā.

Ātrais aizdevums ir diezgan mazs kredīts, tāpēc tas nav paredzēts ļoti lielu mērķu sasniegšanai. Ātro kredītu parasti izmanto gadījumos, kad var izmantot lielisku akcijas piedāvājumu, nedaudz pietrūkst naudas ikdienas izdevumiem, personas grib veikt kādu vērienīgāku pirkumu, kā arī citās situācijās. Aizdevuma summa visbiežāk nepārsniedz vairākus simtus latu, tomēr daži kompānijas piedāvā saņemt līdz 1000 vai 1500 latiem.|Ja radušās neplānotas finansiālas problēmas bieži jālūdz naudu radiem, tuviniekiem. Ātrā kredīta summas ir 50–3000 eiro , kas Jums palīdzēs neplānotos izdevumu gadījumos.

Nosūtīt pieteikumu ātrajam naudas aizdevumam — Jums jāveic dažas vienkāršas darbības. Pirmkārt, Jums jāreģistrējas aizdevēja mājaslapā. Pēc veiksmīgas reģistrēšanās ir jāpieprasa nepieciešamā ātrā īstermiņa aizdevuma summa. Kad būs pabeigta reģistrācija, varēsiet pieprasīt uz Jums noteikto aizdevumu un pāris minūšu laikā ātrā kredīta pieteikums būs ieskaitīts Jūsu norādītajā kontā. Ātrie kredīti pieejami no sākot 50 Eur līdz pat 3000 Eur, kas ir diezgan pietiekoši, lai spētu varētu atrisināt neparedzētas finanšu vajadzības.|Īstermiņa naudas aizdevumus var pieteikt LR pastāvīgais iedzīvotājs, kas ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem. Kā viens no galvenajiem noteikumiem ātrā aizdevuma izsniegšanai ir nokārtotas parādsaistības un pozitīva kredītvēsture. Arīdzan nepieciešams mobilā telefona numurs un e-pasts, kas jānorāda pie reģistrēšanās mājaslapā. Reģistrēties un nosūtīt pieteikumu ātrā kredīta ir iespējams jebkurā diennakts laikā. Tas cik ātri saņemsi kredīta summu savā bankas kontā, atkarīgs no bankas. Visus aizdevumus pārskaita katru dienu no plkst. 7.00 līdz 24.00

Katram klientam individuāli ir noteikts kredītlimits, kas ir lielākais pieejamais kredīta apjoms, ko var aizņemties. Pieejamā kredīta limita apjomu var noskaidrot, piereģistrējoties mājaslapā vai jau izveidotajā profilā. Ikvienam ir iespēja noformēt tikai vienu aizdevumu.

Kredīta atgriešanas termiņš ir atkarīgs no piešķirtā finansējuma apjoma. Kopumā ātrā kredīta atmaksas periods svārstās no divām nedēļām līdz diviem gadiem. Ir būtiski paturēt prātā, ka kredīta pieprasījuma novērtēšana norisinās no 8.00–22.00, tādēļ nav pamats uztraukties, ja pieteiktā kredīta summa bankas kontā neienāk momentā. Tomēr nosūtīt pieprasījumu aizņēmuma saņemšanai vari 24 stundas diennaktī. Sākotnēji izvērtēs tavu parādsaistību vēsturi. Nenokārtotu parādsaistību situācijā ātro kredītu tev var arī neapstiprināt. Tāpat nozīmīgi ir regulāri mēneša ienākumi, kas ir kā nodrošinājums kredīta laicīgai atgriešanai. Atceries, ka jautāt naudas aizdevumu cita kredīta atmaksai ir slikta prakse. Ātrie kredīti ir paredzēti neparedzētās finansiālajās grūtībās.

Vēlies saņemt ērti un ātri noformējamu kredītu? Ātrais naudas kredīts ir izstrādāts tieši šādiem brīžiem. Naudas kredīts klienta bankas kontā tiek ieskaitīts patiešām īsā laikā — tikai 10 līdz 15 minūtēs. Būtiski, ka ātrais naudas kredīts pieejams bez ķīlas un bez galvojuma.

Viens no pieprasītākajiem aizdevuma veidiem Latvijā šobrīd ir ātrais naudas kredīts. Šis kredīta veids ir pieejams pie apmēram 10 dažādiem uzņēmumiem. Starp citiem aizdevuma veidiem tas izceļas ar dažām nozīmīgām īpašībām:

• Naudu ir iespējams saņemt ļoti ātri;

• Nav nepieciešams kārtot ķīlu un galvojumu;

• Aizdevums pieejams gandrīz jebkurā vietā un laikā.

Ja nauda jums vajadzīga pēc iespējas steidzamāk, ātrais naudas kredīts noteikti būs piemērotākais risinājums. Lielākajā daļā gadījumu kredīta saņemšana neaizņem vairāk par pāris minūtēm. Citu aizdevēju piedāvātie aizdevumi bieži ir pieejami ne īsākā laikā par vairākām dienām. Populārs izņēmums ir dažu banku izsniegtie patēriņa kredīti saviem esošajiem klientiem.

Ātrais naudas kredīts ir pieejams bez neskaitāmu formalitāšu kārtošanas. Parasti, lai pieteiktos aizdevumam, ir jābrauc uz banku — ar ātro naudas kredītu tas nav vajadzīgs. Lielākajā daļā gadījumu ātrais naudas kredīts ir pieejams tikai ar interneta un mobilā telefona palīdzību, tādejādi taupot jūsu enerģiju.

Ātrais naudas kredīts var būt pieejams neatkarīgi nodiennaksts laika un tā, kur esat. Praktiski visi ātrie aizdevumi ir pieejami arī svētku dienās, kā arī vēlu darba dienu vakaros. Aizdevumu pieteikumus ātrie aizdevēji pieņem arīnakts vidū. Ātrais naudas kredīts tiktiešām ir ērta iespēja saņemt aizdevumu!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store