Poliitikkojen tulisi tähdätä Suomen ulkopuolelle suurimman positiivisen ympäristövaikutuksen aikaansaamiseksi

Kymmenet tuhannet äänestäjät osoittavat mieltään ja haluavat, että poliitikot ryhtyvät järeisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta ymmärtävätkö poliitikot minkälainen ilmasto- ja taloudellinen mahdollisuus Suomelle on puhtaan teknologian vienti?

Loudspring Oyj:n toimitusjohtaja Lassi Noponen, kommentoi:

“Näistä vaaleista on tullut ilmastovaalit ja mikäli poliitikot todella haluavat vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, heidän tulisi katsoa Suomen ulkopuolelle ja pyrkiä vaikuttamaan energiajärjestelmien ja esim. suurkaupunkien kehitykseen maailmalla.”

”Suomessa on runsaasti maailman parasta teknologiaa energian merkittävään säästöön teollisuudessa, kiinteistöissä ja liikenteessä. Meillä on merkittävästi luonnonvaroja säästävää uutta kiertotalousteknologiaa. Meillä on kehitetty uusia materiaaleja jotka korvaavat mm. muovin käyttöä. Meillä on myös huipputeknologiaa kestävään ruoan tuotantoon ja koko ruokaketjun hallintaan. Lisäksi maassamme on uraauurtavaa vesiteknologiaa, joka osaltaan liittyy kiinteästi myös energiankäytön vähentämiseen.”

Lassi Noponen jatkaa:

”Näillä teknologioilla voi olla todella suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä mutta Suomessa keskustelu on liikaa painottunut biopolttoaineiden ympärille vaikka autovalmistajat ovat valintansa tehneet ja tulevaisuus on sähköisessä liikenteessä. Metsät taas ovat aarreaitta, joka kannattaa säästää äärettömän moniin muihin mahdollisuuksiin, kun energiakäyttöön.”

Suomen 5,5-miljoonaisen väestön vaikutus hiilidioksidin kokonaispäästöihin maailmassa on melko vähäinen, vaikka maamme CO2-päästöt asukasta kohden ovat Euroopan muihin maihin verrattuna korkeat (Keskimäärin suomalainen aiheuttaa vuosittain 13 500 kg CO2 päästöjä). Ilmastonmuutos on globaali haaste ja suomalainen ilmastoteknologia on erittäin korkeatasoista joten päättäjien pitäisi uskaltaa rohkeasti ajatella myös avautuvia mahdollisuuksia.

“Suomi on koulutuksessa ja teknologisessa sivistyksessä johtavia maita maailmassa. Hiilijalanjäljen pienentäminen yksilötasolla on tietenkin hyvä ja voimaannuttava asia, mutta Suomen suurin positiivinen ympäristövaikutus maailmassa voidaan saavuttaa katsomalla ulospäin ja ottamalla maailmalla tehokkaasti käyttöön suomalaisia ympäristöratkaisuja.”

Loudspring on sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja ja joka omistaa portfolion Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on merkittävä positiivinen ympäristövaikutus. Loudspringin ydinyhtiöitä ovat:

Eagle Filters

Swap.com

Nuuka Solutions

Sofi Filtration

ResQ Club

Enersize