Jan Kristian Jensen

Geodatanerd, gammal meteorolog og OGC evangelist. Nasjonal vegdatabank.

Jan Kristian Jensen