Jan Kristian Jensen
Jan Kristian Jensen

Jan Kristian Jensen

Geodatanerd, gammal meteorolog og OGC evangelist. Nasjonal vegdatabank.