Prosperita společnosti skrz prosperitu společností (skrze prezentace)

Red Button konference přinesla skvělé řečníky podporující znovunalezení nových “Baťů”. Zmáčkni!

V úterý a středu proběhla na Golf resortu Kaskáda u Brna “vykopávací” konference RedButton s heslem “Prosperita společnosti (=lidí) skrz podnikatelské prostředí” (=skvělé české i zahraniční firmy, které by mohly být ještě lepší a ve kterých by byla radost pracovat).

Diskuse s řečníkem po jeho přednášce

Honza Mašek a tým RB dali dohromady podobně smýšlející zástupce firem a profíky v konkrétních oborech, kteří věří, že společnosti ovlivní v obrovské míře štěstí svoje, ale i lidí v ČR. Já měl tu možnost přispět pohledem, jak by se měly myšlenky, inovace a změny ve firmách komunikovat a jak zajistit, aby se lidé ve firmách stali součástí celkové komunikace značky.

Nyní vám chci předat pár postřehů k samotné události a přednáškám. Konkrétně co vnímám jako stavební bloky dobrého přednáškového zážitku.

Všem moc děkuji za inspiraci!


1. Atmosféru dělají lidi a styl komunikace.

Konference je vždy koncentrace přednášek, moderování, networkingových přestávek a hlavně cateringu :) Zda se někde cítíte dobře, nebo ne, poznáte prakticky okamžitě. Když jsem přijel, s malým zpožděním kvůli D1, věděl jsem, že RedButton na tom je skvěle. 
Témata, která se zmiňovala v přednáškách, platí i u prezentací.

  • Empatie — Schopnost vcítit se do publika — ptát se jak se cítí, zda jim není zima, teplo, zda nechtějí dát ještě pauzu, atd.
  • Lidskost — Schopnost stát před publikem a chovat se jako “člověk”, jako jeden z nich. Řečníci často sdíleli co zažili, jak se u toho cítili, co se jim v životě nepovedlo, co je na nich samotných mrzí a kde by se chtěli zlepšovat. Zazněl vztah k dětem, zazněl povzdech nad nedostatečným chválením podřízených. Fakt, že řečník sestoupí z pomyslného “piedestalu” dělá divy!
  • Přítomnost & Kontext — Žít okamžikem je v mnoha osobnostně-rozvojových poučkách. Při prezentaci to znamená, že vnímám jako řečník svůj výstup v celkovém kontextu dne či konference. Celek potom dává smysl, řečníci jsou pečlivě vybráni a všem zacílení konference zapadá do jejich malých světů.

2. Autenticita & láska k tématu

Z řečníků konference sršela energie, láska k inovacím a radost z pozitivních věcí na straně jejich klientů.

Pokud nebaví téma Vás, zákonitě nemůže bavit ani Vaše publikum.

Svůj workshop jsem začínal povídáním, že pokud jako řečník ztratíte vztah k vašemu tématu, je neefektivní zaměřovat se na “piplání” vašeho projevu. Ve výsledku ztratíte spoustu času a nakonec stejně nebudete uvěřitelní. Kdykoliv takto “klopítnete” zaměřte se znovu na to “proč?” by dané téma mělo zajímat ostatní a hlavně proč byste ho měli sami někomu předávat?

I Petr Ludwig hovořil o smyslu a pokud řečníky žene jejich smysl a smysl daného tématu, dokáží tím nakazit i posluchače.

Petr Ludwig, GrowJob Institute

3. Cesta k dokonalosti

Největším problémem dnešní doby je přežívající názor, že “pokud rozumím tématu, umím ho i předávat”. To je blbost.

Naštěstí toto paradigma nebylo z řečníků konference RB cítit vůbec. Profíci, kteří vystupovali jsou si vědomi efektu dobré komunikace. Mnozí, s kterými jsem prohodil slovo, sdělili, že pilují prezentaci k dokonalosti. U jiných jsem viděl obrovský posun oproti minulosti, kdy jsem jejich přednášky viděl poprvé. Opět se zde můžeme použít slovo z “inovačního” slovníku iterace.

V prezentacích potřebujeme iterovat. Jak? Musíme více mluvit a více prezentovat. Zkoušet co funguje, zamýšlet se a svůj výstup upravovat. Easy!

Dnešní přístupy nefandí náročnému plánování, nýbrž rychlým, krátkým cyklům, díky kterým rychle zjistíme, co je třeba změnit.

Co naznačuje, že prezentace byly bohatými zážitky? Například, že byly použity metafory a přirovnání. Jak malé změny a prioritizace může mít velké dopady? Podívejte se na následující video!

Dozvěděli jsme se hodně faktů (podpořených výzkumy), citáty, klientské příběhy, vlastní zkušenosti a mnoho dalších “bohatých” prvků prezentace.


Obecně však platí, že komunikace je důležitá napříč obory.

Firmy netrpí tím, že mají interně mnoho informací, ale tím, že jich mají málo. 90% firem trpí nedostkem informací.

Mnohokrát padlo, že je třeba se oddigitalizovat a opět začít hovořit s ostatními. Inovační řešení jsou často o porozumění a vzájemné vůli něco měnit. Bez ní se nic nestane.

Celá konference kladla důraz na tuto skutečnost. Bylo supr jídlo, dloouuuhhééééé networkingové přestávky a možnost koukat se na příjemné prostředí golfového resortu.

Konference Red Button byla o vzájemném propojení firem a jednotlivců, kteří chtějí dosáhnout prosperity společnosti skrz podnikatelské prostředí.

V České republice je mnoho inspirativních firem, které získávají celosvětové renomé. Bylo by skvělé o všech vědět. Pokud se však toto stane pomalu, nechť jich klidně i v tichosti vzniká co nejvíce a získávají stejný ohlas jako kdysi Baťa.

P.S.: Brno je krásný a rád se tam vracím ;)

L

Like what you read? Give Lukas Hrdlicka a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.