Klädd i sammet och vilandes på humle – Peder Winstrup är en av de bäst bevarade mumierna från 1600-talet, menar Per Karsten, chef för Historiska museet i Lund.

Winstrup var biskop i Lund 1638 – 1679, först dansk och sedan svensk. En renässansmänniska som skickligt balanserade på båda sidor i den dansk-svenska konflikten. Biskopen begravdes 1680 i Lunds domkyrka, men nu bärs kistan ut för gott. En rad experter väntar på att ta sig en ordentlig titt på mumien.

Utifrån hans kvarlevor kan man skapa sig en bild av hur det var att leva under det turbulenta 1600-talet. Vi kan få veta vad han livnärt sig på, och har vi tur så är inre organ bevarade.

Mumien kommer att genomgå en rad undersökningar i det stora tvärvetenskapliga universitetsprojektet.

Men intresset för Winstrup är inte enbart medicinskt. Det finns även en önskan om att biskopen, som tog initiativ till att grunda Lunds universitet, ska få en mer rättvis beskrivning.

Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har gett grönt ljus till att kroppen flyttas. På torsdagen bärs kistan ut från domkyrkans krypta, och analyserna pågår sedan fram till slutet av 2015. Då är det är dags för en ny begravning – denna gång på Norra kyrkogården i Lund.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.