Idag 14/11–16 fick vi vår första riktiga uppdrag. ”Luttras av eld” hade skickat oss en länk där vi kom till en video. I videon pratade pyromanen om En jätte som hade försökt att förstöra domkyrkan men hade inte lyckats, pyromanen ville nu avsluta uppdraget och bränna ner kyrkan.

Vår destination var alltså domkyrkan. Väl framme vid kyrkan fick vi två gåtor, första gåtan var det ett årtal som vi skulle ta reda. Årtalet hade samband med ett jubileum. Gåta nummer 2 så skulle vi ta reda på vem ”kappvändarens” riktiga namn.

Uppdraget var nu färdigt och vi återvände till skolan.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.