Самодроч

Накипіло Самопоміч раз за разом пробиває дно

Сироїд — “- Треба, щоб на раді церков розглядалось ця поправка!” — про трудовий кодекс

Питання до Сироїд — ти хто? Депутат? Чи може ти в церкві працюєш?

Садовий — “радитись з церквою, яка має 5 млн прихожан, дуже важливо”

Мер.

Яка кількість церков у Львові?

Ми скоро будем як Москва — похуй на стоянки, похуй на все — ДАВАЙТЕ БУДУВАТИ ЦЕРКВИ!

Четвертий Рим блядь.

Тільки коло мене — 2 церкви, причому 1 почали будувати ще десь 2000, а ця нова — десь в 2010. і — на территорії 2 церкви — платна АВТОСТОЯНКА. фотопруф — добавив.

Тому — прохання до тупорилих уєбанів Самопомочі: хочете радитись з церквою — складайте мандат

Стаття 35.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

Самопоміч — уєбани, Конституцію читали?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.