Exportujete CSV soubory z emailového klienta, chcete emaily spojit do jednoho soubory a s emaily dál pracovat? Určitě lze každý soubor otevřít a překopírovat ručně pomocí Ctrl+V (v případě velkého počtu souborů a řádků by to byl nesmysl), nebo soubory spojit pomocí nějakého doplňku do Excelu nebo VBA kódu…

Existuje ale i jednoduchý Python skript, který spojí X souborů za několik málo sekund.

import pandas as pd

Začneme tím, že si naimportujeme knihovnu Pandas, která umí skvěle pracovat s tabulkovými formáty.

csv_list = ["tag.csv","tag1.csv","tag2.csv","tag3.csv","tag4.csv"]
df_list = []

Vytvoříme si seznam CSV souborů, které chceme spojit a prázdný seznam, od kterého…

Děláte klíčovku a zdá se vám, že těch slov máte nějak málo? Nebo se vám zdá, že jste téma neobsáhli nebo nehovoříte jazykem cílovky? Mně se to děje teda skoro pokaždé a jen málokdy mám čas načítat věrtele (chtěl jsem napsat tucty, ale to je takové klišovité) stránek diskuzí a fór. Však nezoufejte! Pomoc je tu!

Co budeme potřebovat? Python a pár “balíčků”

Nejdříve si naimportujeme requests, abychom si mohli URL stáhnout k sobě, bs4, abychom si mohli s HTML hrát, a nakonec re kvůli regulárním výrazům

import requests, re, from bs4 import BeautifulSoup

Otevřeme si stránku (nebo stránky) pomocí…

Všimli jste si v mobilním vyhledávání v obrázcích, že Google označuje produkty z e-shopů “visačkou” a slovem “Produkt” v levém dolním rohu a po rozkliknutí k nim poskytuje informace, jakými jsou název a popis produktu, cena a dostupnost?

Poměrně často se setkáváme s návrhem stránek, který nemá hlavní sdělení “nad ohybem (z angl. above the fold)”. Stejně jako noviny vystavené v trafice, chtějí i webové stránky zaujmout obsahem ihned viditelným po příchodu na web a bez nutnosti skrolování.

Je pravda, že jsou lidé dnes díky mobilním zařízením zvyklí více skrolovat a více akcí uživatelé provedou těsně nad a pod ohybem, ale obsah nad ohybem má stále velký význam pro rozhodování uživatele, zda zůstane nebo nezůstane na webu, což obyvkle trvá 50 ms.

Tenhle článek budevíc chvalozpěv na jednoho z nejlepších českých linkbuilderů Marka Hnátka než cokoli jiného. Zní to trochu velkohubě, ale nemůžu jinak — jeho školení bylo prostě jiné. Jiné v nejlepším slova smyslu.

V online marketingu se pohybuji jen pár let, ale v této mýtické zemi nezemi se jeden rok rovná jednomu roku v rálném světě, takže mi to přijde jako celá věčnost. Za tuto dobu jsem absolvoval nespočet konferencí, workshopů a školení na různá témata a o různých kvalitách.

Většina z těchto akcí jsou “nalejvárny”, protože se představuje nějaký problém, případová studie a pro individuální přístup není čas —…

Co to znamená? Znamená to, že díky Google My Business nyní dostanete článek s výzvou k akci okamžitě do výsledků vyhledávání (viz níže) a to ani nemusíte mít účet na Google+. A nejlepší na tom je, že je to zdarma!

Včera jsme u inzerátů reklam Google Shopping našeho klienta prodávajícího hodinky a šperky Helvetia hodinky zaznamenali recenze produktů.

Asi všichni už jsme zaslechli, že Evropská komise udělila Google pokutu za zneužití dominantního postavení na trhu ve výši 2,42 miliard eur (téměř 63 miliard Kč). Konkrétně šlo o srovnávač zboží Google Shopping, kterým Google zneužívá svého dominantnímu postavení internetového vyhledávače a evropští spotřebitelé nemají při nákupu dostatečnou možnost volby.

Google má teď 90 dní na to, to napravit. Co se stane, když to neudělá? Po vypršení 90denní lhůty bude každý den naskakovat penále vyměřené ze světového obratu mateřské firmy Alphabet.

Co můžeme čekat?

1. Google vypne Google Shopping úplně

I když je Google Shopping, na rozdíl od Adwords, poměrně mladá služba, resp. její placená verze funguje “až” od…

Kdo kdy přišel do nějakého kontaktu se SEO, určitě natrefil na mantru “tvořte užitečný obsah a lidé přijdou sami”. Co se jeví jako logické, je v praxi často dost nelehké. Nejlepší totiž je, když k návštěvníkům mluví samotný klient, který hovoří jazykem cílové skupiny a má i potřebné vědomosti. Klient má ale bohužel, v drtivé většině případů, na práci všechno možné, jen ne věnovat svůj čas a vědomosti veřejnosti, a doufá, že “se to nějak udělá samo”.

Zpráva, kterou zveřejnil ÚOOÚ minulý týden, éterem proběhla bez povšimnutí, přestože se jedná o nejvyšší pokutu za nevyžádanou elektronickou poštu v historii naší země.

O co šlo? Podle slov předsedkyně ÚOOÚ Ivany Janů k této částce dospěl Úřad na základě zhodnocení podaných stížností, jichž obdržel okolo 700. Podle Úřadu společnost EURYDIKAPOL, s. r. o. (dříve společnost JH HOLDING s. r. o.) zasílala opakovaně nevyžádaná obchodní sdělení po dobu téměř jednoho roku.

Společnosti EURYDIKAPOL, s. r. o. také přitížilo, že obtěžující emailz zasílala i po upozornění Úřadu a to, že společnost zasílala na některé adresy až stovky emailů.

Jak se vyhnout postihu? Posílejte komerční emaily vždy jen na adresy, ke kterým získáte svolení od jejich majitelů a s uvedením, že se jedná o obchodní sdělení.

MADigital

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store