ECPC utržená ze řetězu!

TLDR: ECPC nyní bez 30% stropu

Trochu bulvární titulek, ale pro radikální změnu v jedné z bidovacích strategií Adwords asi příznačný.

O co jde? Pokud jste používali nebo používáte ECPC, resp. rozšířenou bidovací strategii, tak víte, že pokud algoritmus vycítil šanci ke konverzi mohl váš bid zvýšit až o 30 %.

Začátkem června se však stavidla otevřou a Adwords bude moct zvýšit váš bid neomezeně(!).

Bid tedy nebude nutné nastavovat ručně, ale Google doporučuje nabídku vyplnit, pokud máte jiné nabídky pro různá zařízení.

Google taky uvádí, že pokud uvedete svůj bid, bude se snažit držet průměrnou CPC pod vaší maximální CPC.

Pokud tedy používáte strategii ECPC, mějte na paměti, že robot má v biddingu (téměř) volnou ruku.

Like what you read? Give MADigital a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.