Zderzenie samochodu prowadzonego przez prezydenta z tramwajem (fot. Gazeta Wrocławska)

Jakiego prezydenta potrzebuje Wrocław?

Ciężko się sprzeczać o to, czy potrzebujemy zmiany. Propozycja Kornela Morawieckiego koalicji przeciwko Rafałowi Dutkiewiczowi trafia w sedno. Antypatia do jego osoby jest tym co od lat najsilniej jednoczy Wrocławian. 
Co do innych kwestii możemy już mieć wątpliwości. Nie jest to jednak powód do zjednoczenia chociażby optymalny.

Kandydaci na fotel prezydenta Wrocławia (Fot. TVN24)

Niewątpliwie okres wyborczy dostarczy nam wielu propozycji oraz permutacji obecnych w przestrzeni publicznej postulatów oraz programów. Ciężko mi jednak sobie wyobrazić bym mógł ulec czarowi któregokolwiek z nich.

Sposobem na poszukiwanie definicji dobrego kandydata mogłaby być początkowo antyteza obecnego włodarza. Może są w nim jakieś dobre elementy, których nie należałoby negować. 
Niewątpliwie wie on jak robić biznes i zadbać o spokojne życie ludzi. Szkoda, że tylko swoich. Nie jest też prezydentem wizerunkowo słabym, co może dawać pewne poczucie bezpieczeństwa. 
Jest on jednak już za mało wyczulony na potrzeby i emocje ludzi, co owocuje atmosferą stałego niezadowolenia z jego rządów. Brak mu jest narzędzi dyscyplinujących jego aparat, przez co jest on apatyczny i działa reakcyjne. Wydaje się też być człowiekiem uległym wobec mocniejszych i bogatszych od siebie. Jest to widoczne szczególnie w relacji do sąsiadów z zachodu, spółek deweloperskich oraz banków. 
W wyniku tych relacji stał się bezwolnym instrumentem oraz gwarantem bezosobowych obcych wpływów na miasto. Jego działanie cechuje w wyniku tego bezkompromisowym działaniem na rzecz utrzymania status quo oraz ogromną ilością wyparcia. Ten obrazek uzupełnia mało widoczna, acz wyczuwalną i tworząca stałą atmosferę zgnilizna układów politycznych.

Opozycja czy współpraca? (Fot. Google)

Wywodząc z tej charakterystyki antytezę potrzebowalibyśmy więc co dość oczywiste prezydenta będącego blisko ludzi. Prezydenta, który chciałby zrozumieć marzenia osób spędzających dzień w parku. Prezydenta, który pozuje do zdjęcia z rozpartymi dumą młodymi firmami, by dać im wyraz poparcia w ich codziennych wysiłkach. Osobę stwarzającą przestrzeń, do dialogu, rozumiejący wyzwania czasów i rysującą perspektywę (nawet odległą) na osiągnięcie społecznych celów. 
Musi to być ktoś, kto gotów jest zaryzykować dobrym “PR” po to by zrobić w porządek w miejskich spółkach, spółeczkach, inspektoratach i tym podobnych. Wyczyścić to bagno - nazwijmy to po imieniu. Prezydent taki powinien być zmorą każdego urzędnika, który zamiast służby widzi w swojej pracy miejsce jedynie na rozporządzanie. 
Powinien to być prezydent stający otwarcie w partnerskim szeregu z graczami, którzy upatrują swoich korzyści na terenie Wrocławia. 
Zasady tej gry muszą być jasne, czytelne, dla WSZYSTKICH tak aby z radością powitać też w niej nowych graczy.

Transformational Leadership (Fot. Google)

Miasto potrzebuje też swojej rewolucji pokoleniowej i dobrze by ją przeszło. Potrzebuje wyznaczenia na nowo ośrodków siły i to wielu. Znacząco i pilnie potrzebuje włączenia a do gry ludzi młodych, nawet nawet jeśli zmieniliby oni całkowicie jej zasady. To rzecz arcytrudna, dopełniająca antytezę. 
Dla obecnego establishmentu sam taki pomysł to skok w czerń niewiadomej. Styl zarządzania musi się jednak zmienić.

W lutym 2017 r. rząd RP przyjął “Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (Fot. PAP)

Obraz sytuacji w Polsce
Postaram się teraz spojrzeć nieco na sytuację w Polsce ogólnie i z tej pozycji ocenić jak rozegrać swoją kadencję mógł nowy włodarz z korzyścią dla tego miasta. Mamy przede wszystkim sytuacje, w której przy władzy jest PiS, który po 2018 prawdopodobnie nadal wdrażać będzie przyjętą w lutym “Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju”. Nie jest ona szerzej znana ani konsultowana z ciekawymi poprawkami do niej, które spłynęły z wielu regionów Polski . Zawiera ona wiele naprawdę ambitnych projektów związanych z wysokimi technologiami. 
Prezydent Wrocławski powinien aktywnie włączyć się w ten plan, nawet jeśli nie jest on do końca “dobry”. Podjąć wyzwanie i dołożyć swoje zabawki. Szczególnie w zakresie kreatywnej wizji i wsparcia nauki oraz potencjału IT. Wstydem dla tak dużego miasta jest boczyć się lub konfliktować marnotrawiąc otrzymany niejako w spadku ogromny potencjał. Dobry prezydent skorzysta z każdej fali, do tego by miasto ruszyć do przodu nawet w tajemnicze i nieznane. Taka jest przyszłość. Szybko powinniśmy znaleźć i agresywnie zająć swoje specjalizacje a w ich ramach skupiać specjalistów oraz duży kapitał. Następnie aktywnie działać na polu krajowym i zagranicznym.

Czy Politechnika może w końcu zadziałaś jak korporacja? (Fot. Gazeta Wrocławska)

Myślę tu o zdecydowanych, innowacyjnych i skutecznych działaniach. 
Z racji choćby na pochodzenie obecnego Ministra Rozwoju i jego znajomość specyfiki miasta z pewnością projekty skupione wokół uczelni m.in.: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego czy EIT+ mogłyby stanowić lokalny motor dla gospodarki. Za to dla małych zespołów realne otwarcie tych ogromnych instytucji na współdziałanie oraz dzielenie się zasobami oznaczałoby niebywałą szansę do rozwoju! Potrzebujemy takich instytucji w roli “instytucjonalnych taranów”. Musimy też zwrócić uwagę na bardzo możliwy zwrot polskich interesów z Europy na Azję. Jeśli Polska wejdzie do GRY na fali największej zmiany po Bretton Woods* włączając się aktywnie w projekt Jedwabnego Pasa, Państwa środka, to dotychczasowa aura typowa dla rozwoju sterowanego z zewnątrz rozwieje się błyskawicznie. Ten “wake up call” zafundują nam Chińczycy za darmo, ale już o sprawne poruszanie się na nowej fali będziemy musieli postarać się sami wykorzystując dotychczasowe doświadczenie współpracy z EU i US. Piraci — All hands on board!

Czy miejskie instytucje mogą działać razem? (Fot. Internet)

Kluczowe reformy
Ważnym zadaniem m.in. w związku z tym zadaniem dla dobrego prezydenta będzie nastawienie właściwego kursu na reformę Uniwersytetów, których poziom i sposób działania jest taki jak całego miasta. Wystarczający. Nie możemy dłużej pozwolić na dryfowanie w ideologiach i poprawności politycznej. Ambitnym celem dla Uniwersytetów byłoby chociaż to by chciał na nich studiować młody obywatel świata. Mający do wyboru wszystkie miasta na świecie. Nie obędzie się to bez zapoczątkowania nowego rozdziału w zarządzaniu tymi placówkami. I być może nawet radykalnych zmian. Tak jak i w całym mieście potrzebujemy więcej praktyki. Zderzenia się z zagadnieniami o których trzeba dyskutować, następnie integrować dziedziny, wyprodukować produkt, a następnie dużo zarabiać. I w pieniądzach i prestiżu. Uczelnie, na których powstają startupy obiegające świat — czy to coś o czym musimy tylko marzyć? Może gdy faktycznie przyjmiemy model uczelni czy miasta bardziej jako sprawnej firmy, to taka rzeczywistość będzie możliwa. Nowy prezydent musiałby umieć sobie poradzić w takich realiach.

Styl zarządzania oparty o inspirację (Fot. Stocki)

Ruchy oddolne
Ważną rzeczą przy dyskusji o przyszłych kandydatach jest to czy pojawi się wśród nich jakiś reprezentant ruchów miejskich. Naturalnie przychodzi tu na myśl ktoś wysunięty przez: TUMW, środowisko NGO czy liczne pozostałe ugrupowania. Granica między nimi, a drobniejszymi partiami tak jak np. Razem czy Zieloni jest dość płynna. Również granicę między nimi a partiami “głównego nurtu” są dyskusyjne. Mimo oczywistych walorów takich jak sprawność medialna ala “małpy z brzytwą”, potencjał kreatywności, kompetencje “data science”, czy nawet urbanistyczny rozmach droga tych środowisk na szczyt wydaje się być jeszcze dość długa. Przede wszystkim jest to kwestia postrzegania przez obywateli potencjalnych kandydatów bardziej przez pryzmat siły, a nie wiedzy. Nasz wymarzony kandydat byłby tym, który by prekursorów działania merytorycznego i oddolnego wpuścił na salony.

Hala stulecia (Fot. Jar.ciurus Flickr.com)

Podsumowanie
Według strategii Wrocław 2030 chcemy jako obywatele zmienić kierunek z miasta, które nie tylko łączy, ale również “Inspiruje”. To współgra z ogromnym kapitałem intelektualnym oraz jego historią : Solidarności, Pomarańczowej Rewolucji i Solidarności Walczącej. Pamięć tych ruchów z pewnością jest tym na czym można by nawet oprzeć lokalne przemysły kreatywne. To w nich leży bowiem przyszłość gospodarcza miast.

Epokowe zmiany związane z powstającym społeczeństwem informacyjnym, zmiana rozkładu siły na świecie, świeża strategia kraju wspierająca robotyzacją przemysłu, kończące się środki unijne, gigantyczne zadłużenie i konieczność znalezienia NOWYCH rozwiązań -> 
To wszystko są doskonałe warunki by udowodnić w ciągu najbliższych 13 lat tezę o zdolności Wrocławia by zapalić innych do działania oraz umiejętności rozwoju w oparciu o kreatywność i innowacyjność

Czy we Wrocławiu powstanie Ultraszybka Kolej Próżniowa? Czy Wrocław wyjdzie ze sfery Dumb City do Smart City? Czy dzięki internetowym botom i sztucznej inteligencji jako obywatele będziemy sprawniej komunikować się ze swoim miastem? Czy przyjdzie taki czas, kiedy będziemy dowiadywać się z wyprzedzeniem o ważnych wydarzeniach, a aktywność w życiu i zarządzaniu miastem stanie się premiowana? Czy kultura zarządzania w mieście zmieni się z kultury “Dworu” na kulturę otwartego przedsiębiorstwa — Startupu? 
To w dużym stopniu zależy od naszych dobrego prezydenta tego miasta i naszych wyborów.
Dlatego życzę sobie i nam by go znaleźć jak najszybciej, a nawet użyczyć mu mu swoje pomocne dłonie.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.