Zombireaktorok — 30 évvel Csernobil után

A csernobili lezárt övezet bejárata. Minden személyt, járművet sugárzásmérővel vizsgálnak át a határon.
Fotó: Éger Ákos
Az erőművet a Pripjaty folyó mesterséges félszigetére építették. Az ötös számú reaktor építését a baleset után, 1986-ban félbehagyták. Ma is minden úgy áll, mint akkor.
Fotó: Éger Ákos
Az 1986-ban rohamtempóban felhúzott betonszarkofág bármikor összeomolhat a 4-es számú reaktor körül.
Fotó: Éger Ákos
A szimbólummá vált vidámpark Pripjatyban, amit soha nem használtak: 1986. május 1-én lett volna a park megnyitója.
Fotó: Éger Ákos
Az óvodában a babák maradtak csak. Az értékesebb hátrahagyott sugárszennyezett tárgyakat gyorsan ellopták.
Fotó: Éger Ákos
Még ma is sok “forró pont” található a területen elszórva, ahol a radioaktív sugárzás szintje magas.
Fotók: Éger Ákos
Kislány a katasztrófa után megnyitott sugárbetegségekre specializálódott kijevi kórházban, ahol eddig 60 ezer gyereket, és 600 ezer felnőttet kezeltek.
Fotó: Ioana Moldovan
A kitelepített településekre emlékező táblák Csernobilban.
Fotó: Éger Ákos
A rendkívül veszélyes régi betonszarkofág fölé tervezett új védőburkot jelenleg is építik, elkészültét eredetileg 2005-re tervezték. A pénzügyi forrásokat a világ számos országa és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank adta össze. Fotó: Ioana Moldovan
A Zaporizzsjai reaktorok elhasznált fűtőelemeit az erőmű parkolójától pár száz méterre, a háborús zónától kétszáz kilométerre a szabad ég alatt tárolják.
Fotó: Ioana Moldovan
Atomerőművek Ukrajnában
Az áldozatokra emlékeznek még ma is a 2014-es harcok fő színterén a Majdanon. „A korrupció átszövi az egész nukleáris ipart Ukrajnában, miközben még mindig a régi rendszer tagjai vannak döntési helyzetben” — mondta el nekünk 2015-ben a harcok egyik résztvevője.
Fotó: Éger Ákos
Munkás a zaporizzsjai atomerőműben. A veszélyes nukleáris események 81%-a esetében az ok emberi hibára vezethető vissza.
Fotó: Ioana Moldovan
A katasztrófa 25. évfordulóján is az MTvSz és a Greenpeace felhívta a figyelmet az atomenergia veszélyeire. 1986-ban csak szóbeszédként terjedt hazánkban, hogy az idényzöldségeket, főleg a salátát ne fogyasszuk.
Fotó: Greenpeace
A Föld Barátai hálózat energia fotóversenyének győztes magyar fotója. Mindenhol a helyi viszonyoknak megfelelően kell a megújuló energiát kihasználni.
Fotó: Energia2050 fotóverseny
Nincs biztonságos atomenergia — a Bankfigyelő Hálózat dokumentumfilmje

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store