Kumpulan Ayat Ayat Doa Dalam Al Quran

muslim.or.id

No Tema Doa Surat:Ayat
1 Tunjukilah Jalan Yang Lurus 1:5–7
2 Diterima ketaatan 2:127
3 Keturunan Taat 2:128
4 Bahagia dunia dan akhirat 2:201
5 Mengalahkan kaum kafir 2;250
6 Minta ampun dan mengalahkan kaum kafir 2:286
7 Diberikan hidayah 3:8
8 Dikumpulkan pada hari kiamat 3:9
9 Memohon ampunan dan selamat dari api neraka 3:16
10 Berkuasa mengangkat kekuasaan seseorang 3:26
11 Keturunan yang baik 3:38
12 Dicatat sebagai pemberi kesaksian kebenaran Isa 3:53
13 Tegakkan langkah dalam mengalahkan kaum kafir 3:147
14 Selamatkan dari azab neraka 3:191–194
15 Keluarkan dari negeri zalim dan berilah penolong 4:75
16 Memohon ampun 7:23
17 Jangan ditempatkan bersama kaum pembuat zolim 7:47
18 Dibukakan kebenaran(pembeda haq dan bathil) 7:89
19 Dilimpahkan kesabaran dan dimatikan dalam Islam 7:126
20 Dimasukkan dirinya dan saudaranya kedalam syurga 7:151
21 Memohon ampun & rahmat supaya tidak dihancurkan bersama orang bodoh diantara kaum kami(musa) 7:155
22 Kami bertawakal,jangan jadikan kami sasaran kaum zalim 10:85
23 Selamatkan dengan rahmatmu dari siksa kaum kafir 10:86
24 Doa nabi yusuf (matikan dalam keadaan Islam) 12:101
25 Dijadikan orang dan keturunannya selalu mendirikan solat 14:40
26 Memohon ampun atas dirinya,orang tuanya & orang mukmin 14:41
27 Disayangi kedua orang tuanya oleh Allah SWT 17:24
28 Doa nabi Muhammad;dimasukkan madinah dengan aman dan dikeluarkan dari kota mekkah dengan aman 17:80
29 Ketetapan hati dalam Islam dan diberikan jalan keluar dalam menyelesaikan segala urusan 18:10
30 Dilapangkan dadanya(Musa AS) 20:25
31 Dimudahkan urusannya(Musa AS) 20:26
32 Dilancarkan bicaranya(Musa AS) 20:27
33 Ditambahkan ilmu 20:114
34 Doa Nabi Ayyub AS(Allah maha belas kasih) 21:83
35 Doa nabi yunus:tidak ada Tuhan yang pantas dimohon perlindungan,dan aku termasuk orang yang zalim 21:87
36 Doa nabi Zakaria:Jangan biarkan hidup tanpa keturunan 21:89
37 Dilabuhkan di tempat yang penuh berkah 23:29
38 Dilindungi dari syaitan yang datang 23:98
39 Diampuni dosa dan diberi rahmat 23:109
40 Doa nabi Muhammad:diampuni dosa dan diberi rahmat 23:118
41 Dijauhkan dari azab jahannam 25:65
42 Dijadikan istri dan anaknya orang orang salih 25:74
43 Doa nabi Ibrahim AS:diberikan ilmu,orang yang mewarisi syurga,panutan bagi generasi berikutnya 26:83–85
44 Doa Nabi Ibrahim AS:jangan dihinakan dihari berbangkit 26:87–89
45 Doa nabi Sulaiman AS:anugrahkan ilham agar tetap bersyukur,dan masukkanlah dalam golongan orang saleh 27:19
46 Doa nabi Musa AS:ampunilah aku yang telah zalim 28:16
47 Doa Malaikat:diberikan ampunan kepada orang bertaubat,diperihara dari azab neraka,dimasukkan kedalam syurga Adn,dan diperihara dari kejahatan 40:7–9
48 Dilenyapkan adzab 44;12
49 Diberikan petunjuk agar dapat bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada dirinya dan orangtuanya , dan agar dapat berbuat kebajikan,serta diberikan kebaikan yang terus mengalir kepada anak cucunya 46:15
50 Doa muhajirin dan anshar:diberikan ampunan kepadanya dan saudaranya,jangan ditanam kedengkian terhadap orang orang yang beriman 59:10
51 Doa nabi Ibrahim AS:hanya kepada ALLAH SWT kami bertawakal,bertobat, dan kembali 60:4
52 Doa nabi Ibrahimm AS:jangan dijadikan sasaran fitnah bagi orang kafir dan ampunilah kami 60:5
53 Disempurnakan cahaya dan diampuni 66:8
54 Doa istri Firaun:dibangunkan rumah di Syurga, diselamat kan dari Firaun dan perbuatannya,dan kaum yang zalim 66:11
55 Doa nabi Nuh AS:jangan biarkan seorang kafirpun tinggal diatas bumi 71:25
56 Doa nabi Nuh AS:diampuni dosanya,orangtuanya,yang memasuki rumahnya dengan beriman, dan ditambahkan orang orang zalim kehancuran 71:28
57 Dilindungi dari kejahatan mahluk yang Allah ciptakan,kejahatan malam,kejahatan penyihir, dan dari kejahatan orang yang dengki 113:1–5
58 Dilindungi dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi 114:1–6

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.