Machtig Moonlight — licht in de duisternis

Moonlight, meesterlijk in elkaar gestoken door Barry Jenkins, barst van de simpele waarheden waar je nog nooit bij hebt stilgestaan. Van zijn zes Golden Globes-nominaties sleepte deze onafhankelijke film dan ook niet verrassend die voor ‘best motion picture’ in de wacht. Moonlight vertelt het pijnlijk menselijk verhaal van Chiron. Een jongen die door de maatschappij over het hoofd wordt gezien, een klein jongetje dat niet goed genoeg is om bij de cool kids te horen en weinig steun krijgt vanuit het thuisfront. Dit meesterwerk, over vriendschap, liefde en gaandeweg worden wie je bent, raakt de kijker tot in het diepste van zijn ziel.

Het verhaal, dat gebaseerd is op het toneelstuk ‘In Moonlight, Black Boys Look Blue’ door Tarell Alvin McClaney, wordt in drie luiken opgedeeld. Zo maak je als kijker telkens één cruciale dag uit een periode in Chiron’s leven mee. In het eerste deel volg je een bang negenjarig jongetje dat vlucht voor een paar pestkoppen. Drugsdealer Juan (Mahershala Ali, die in deze rol het beste acteerwerk van het voorbije jaar levert) vindt hem, en wordt een soort vaderfiguur voor de jongen die zich helemaal alleen op de wereld voelt. Chiron associeert het huis van Juan, en diens vriendin Teresa (Janelle Monáe), met een veilige plaats, warm eten, verse lakens en mensen die om hem geven. Dat in schril contrast met hoe het bij hem thuis is. Zijn moeder (ongelooflijk vertolkt door Naomie Harris) is crack-verslaafd en zijn vader is niet in the picture. Daarbovenop speelt de hele film zich af in de achtergestelde buurten van Miami. Een van de vele sterktes van deze film is dat hoewel de armoede die heerst een onlosmakelijk deel van het verhaal is, allesbehalve de kern ervan is.

Het tweede deel van de film focust op Chiron als tiener. Verbazingwekkend ingetogen neergezet door Ashton Sanders lijkt het alsof het kleine jongetje van het eerste deel helemaal niet opgegroeid is. Chiron is weliswaar fysiek groter, maar hij loopt nog altijd even in elkaar gedoken, houdt zich nog altijd even onzeker. Hij wordt nog steeds gepest, hij voelt zich nog steeds niet op zijn plaats. Toch vindt hij een vriend in Kevin (Jharrel Jerome) met wie hij als kind ook al close was. De relatie tussen de twee jongens wordt hechter en intiemer, en er wordt veel meer gezegd in lichaamstaal en blikken dan in woorden. Op het strand, waar Chiron steeds opnieuw toevlucht lijkt te zoeken, vindt hij deze keer niet alleen zichzelf, maar ook Kevin.

Het laatste stuk van de film toont een volledig nieuwe versie van Chiron. Ondanks zijn imposante verschijning, slaagt ex-atleet Trevante Rhodes erin om zijn personage even teruggetrokken en onzeker, en op een of andere manier even klein te spelen als zijn negen- en zestienjarige tegenhangers. Na een telefoontje van Kevin (André Holland) zoekt Chiron hem nog eens op. Het weerzien tussen de twee is even ongemakkelijk als hoopvol. Het acteerwerk zit vooral in de handen die willen aanraken maar op het laatste moment van richting veranderen en de woorden die niet gezegd worden.

De manier waarop deze film is gefilmd zet het verhaal alleen maar kracht bij. De camera wordt op zo’n manier gepositioneerd dat het lijkt alsof je als kijker naar Chiron kijkt alsof je naast hem staat of hem op de voet volgt. Als kijker ben je niet zo maar een veilige toeschouwer, je wordt in het verhaal gesleurd. Mede daardoor komt de boodschap van het verhaal ook zo goed over. Het is zeker geen universele film. Niet iedereen kan zichzelf herkennen in een zwarte homoseksuele man die ondanks alles toch zichzelf durft zijn, maar dat hoeft ook niet. Moonlight toont een menselijk, intiem en vooral persoonlijk portret van een jongeman die zijn weg zoekt in de wereld. De boodschap van hoop die de film brengt, is de reden waarom we naar de bioscoop blijven gaan.

(MC)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.