Štvrtok, 4:55, vyráža sa.

Tento deň bol neobvyklé dlhý, prečo ? Vybral som sa pozrieť svoju skautskú rodinu. Hoci bol dlhý a veľmi skoro začal, som veľmi rád, že som ho takto využil.

Už samotné ráno, si pre mňa prichystalo nádherné pohľady, či nie je to niekto, kto to celé navrhol ?

Vystúpil som z vlaku, je okolo 6:15 a nasadám na autobus. Bude to k dedine Vislanka. Ešte som ani nedošiel a už som uchvátený pohľadmi na Tatry. Ranná inverzia, zrejme spôsobená aj blízkou riekou Poprad.

Ak nie všade inverzia, tak aspoň ľahká nie hustá “para”nad poliami.
Proste uchvátený, tým, čo si pre mňa Boh prichystal.
Stretávam aj pána rybára.
Už ťa mám ;) .. papapapáá v sieti ťa mám.
Len čo opúšťam siete,cestu mi križuje ovca, ktorá stráži cestu k táboru, stráži cestu jedinečnú, ktorá spája mnohé príbehy.
V tábore je už čulo, všetci sú hore, raňajkujú, možno ma aj pohostia.
Dumka
Prípravy k slávnostnému nástupu.
Robota začína čo nevidieť.
Za špeciálne zásluhy sa neplytvá ani objatiami :D
Desiata :D
Dnes bude i vatra.
Čo to bude dnes ? / Myslím že polievka / Výborne :D ochutnajme, čo je to zač.
Zvyšky musia preč
Smile please.
S krásavicami z 33jky :D — čistíme grule, ako inak.

Ďakujem za pozornosť, všetky fotografie budú prístupné každému členovi tábora onedlho.

Like what you read? Give Marián Radvanský a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.