Η Δίκη του Ανδρέα Γ.

Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, ως νέος Γιόζεφ Κ., ζει τη «Δίκη» του Κάφκα πέντε χρόνια τώρα, από το γινάτι κάποιων πολιτικών και νομικών κύκλων να δείξουν στον λαό (διότι δεν μπορούν να το αποδείξουν) ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα ώς το 2009 μέχρι που ο «ξενόφερτος» οικονομολόγος με διδακτορικό από το Μίσιγκαν ανακάτεψε τα νούμερα και «διόγκωσε το έλλειμμα».

http://www.kathimerini.gr/870011

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Paschos’s story.