Photo by Miłosz Klinowski on Unsplash

Bylo chladné počasí, listopadová noc a já jsem si říkal, že bych si z nudy rád prošel, co vše se o mě a mých blízkých nachází na internetu a dá lehce dohledat. U většiny členů rodiny se pro mě nejednalo o žádné překvapení — zmínky ve školních časopisech, vyhrané soutěže, veřejná hlasování a podobně. Když jsem se však dostal k prohledávání jmen mých prarodičů, zjistil jsem, že můj dědeček má vytvořenou vlastní stránku na Wikipedii a to poměrně podrobně. Velice mě tato skutečnost překvapila a jelikož se mi některé body zdály v rozporu s tím, co z vyprávění vím, při…


Photo by Austin Distel on Unsplash

Současný trend digitalizace nástrojů a služeb způsobuje převod mnohých zaměstnání z velké části k počítači. Tento jev dovedl některé zaměstnance k uvědomění si, že pro plnění svých pracovních povinností již nemusí sedět společně s dalšími kolegy v jedné místnosti, ale mohou pracovat samostatně a v případě nutnosti je všechna agenda je možna vyřídit distančně přes síťové komunikační kanály. V takovém případě dokonce nemusí být ani ve stejném městě či zemi, ale prakticky kdekoliv na světě, na místě s dostupností internetu, což vedlo ke vzniku fenoménu zvanému digitální nomádství.


Photo by Jess Bailey on Unsplash

Zavádění informačních technologií do škol je velkým tématem a pro školy extrémně náročným úkolem. Množství odborníků, jenž by byli ochotni pomáhat školám s implementací technologií do výuky, je žalostně malé, a proto se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo rozpracovat projekt, který by tyto odborníky vychoval přímo v řadách pedagogů.

Jedná se o studium, jehož cílem je získání odborné, státem uznávané kvalifikace „Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“ popsané vyhláškou 317/2005 Sb. § 9 bodu (1) a). …


Photo by Debby Hudson on Unsplash

Studentské portfolio je účelně vytvořená sbírka (nejen) studentských prací, která prezentuje práce, pokrok a úspěchy daného žáka v jedné nebo více oblastech [1].

Takováto otevřená kolekce může sloužit mnohým účelům a samotná tvorba portfolia je poměrně náročným úkonem, jenž při své realizaci trénuje studentovy schopnosti z mnohých odvětví.

Již během samotného plánování tvorby daného portfolia je potřeba naplánovat jakým způsobem bude student své práce prezentovat — zda se bude jednat o webovou či fyzickou formu, zda budou jednotlivé příspěvky koncipovány formou článků, či například pouze pomocí grafických výstupů. Zároveň se jedná o poměrně rozsáhlou práci, což studenta motivuje k důkladnějšímu…


Zdroj: https://130e178e8f8ba617604b-8aedd782b7d22cfe0d1146da69a52436.ssl.cf1.rackcdn.com/wikipedia-investigates-ddos-attack-showcase_image-6-a-13049.jpg

Snad každý dnešní student již někdy během svých studií zavítal na Wikipedii pro informaci, kterou jinde nemohl srozumitelně popsanou najít. A nebyl jediný.

Tato stránka, založena 15. ledna 2001, se od svého vzniku stala jedním z primárních rozcestníků pro uživatele, hledající jakékoliv informace encyklopedického charakteru. Důležitým jevem u Wikipedie je, že se jedná o otevřenou encyklopedii, do níž může přispívat či ji editovat kdokoliv. I tento fakt tak napomohl tomu, že nyní obsahuje více než 6 040 305 článků ve 285 jazycích [1]. Není tedy divu, že k tomuto přehlednému zdroji informací mnohdy sáhnou i studenti či učitelé.


Photo by Taras Shypka on Unsplash

Společnost si již zvykla na stále se zrychlující fungování světa. Pro velké množství lidí takovéto zrychlování znamená, že musí stíhat za kratší čas, mnohonásobně větší množství práce. Takovéto prostředí zároveň komplikuje fakt, že mnohé aktivity jsou třetími stranami vyžadovány v nějaký konkrétní čas. To může mít za následek nutnost umět současně pracovat na více úkolech zároveň — tzv. multitasking [1].

V minulosti se již poměrně velké množství vědců zabývalo otázkou, zda je takovýto způsob práce efektivnější nebo naopak v konečném důsledku zpomaluje výslednou práci. V roce 1994 publikoval Harold Pashler práci [2], jejíž závěry zpochybňují do té doby široce přijímané…


„42 — tedy odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec.“ Tento citát se ze Stopařova průvodce po Galaxii od Douglase Adamse nejen pomohl tvořit fantazii mnohým generacím, ale také dal jméno jedné z nejinovativnějších škol současnosti –Pařížská École 42.

Ta byla založena v březnu 2013 podnikatelem Xavier Nielem jako reakce na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v oboru IT pro jeho projekty. Na první pohled může působit jako klasická škola, avšak tento pocit se změní, jakmile člověk vejde dovnitř. Hned při vchodu se objeví mnohé prostory seskupující ty nejlepší studenty informačních technologií, jejichž motivací není pouze vystudovat za účelem titulu…


V rámci výuky kurzu PV182: Human — Computer Interaction na Fakultě informatiky jsme společně s kolegyní Markétou Kučerovou uspořádali zvanou přednášku na niž jsme pozvali UX Designera Patrika Volka z firmy NetSuite.

Vzhledem k tomu, že vyučovaný kurz je víceméně úvodem do design procesu a byl vyučován jak pro žáky s hlubší designerskou znalostí, tak i pro žáky, kteří jsou čistě programátoři, chtěli jsme, aby přednáška byla přínosná pro oba zcela odlišné póly. Na hodinách jsme tedy vytvořili anketu, ve které nám mohli studenti sdělit témata, která je z praxe nejvíce zajímají a chtěli by se o nich dozvědět více…


Co je to vůbec Circular Design?

Circular economy. Dostupné na: https://www.plasticportal.cz/image/staticke/Image/2015_foto/Marec_2015/circular_economy_text.j
Circular economy. Dostupné na: https://www.plasticportal.cz/image/staticke/Image/2015_foto/Marec_2015/circular_economy_text.j
Circular economy. Dostupné na: https://www.plasticportal.cz/image/staticke/Image/2015_foto/Marec_2015/circular_economy_text.j

Současných celosvětových problémů stále přibývá a i největší světové organizace se na ně snaží upozorňovat a proti nim bojovat [1]. Nové produkty a služby jsou tak často terčem silné kritiky pro zhoršování již tak špatné situace. To logicky vedlo k vytvoření nového způsobu myšlení nad inovacemi, například k vytvoření ekonomického modelu, jenž bude tuto situaci reflektovat a transformuje tak myšlení mnoha manažerů jiných směrem. Takzvaná circular-economy vyžaduje transformaci myšlení, posun ze současného zaměření na produkt směrem k designu založenému více na systematickém přístupu.

K tomu, aby byl takový způsob ekonomiky providitelný, je potřeba změnit i způsob návrhu daných produktů a…

Mara Augustin

Hey! I’m a UX Researcher publishing stories about Service Design and EdTech topics. All stories are in Czech for now.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store