Autosta on polttoaine lopussa. Onneksi lähimmälle huoltoasemalle on matkaa vain muutama kilometri. GPS ohjaa tosin kääntymään pois valtaväylältä. Tasainen ylämäki muuttuu asfaltista kärrypoluksi ja päätyy kukkulalle. Matkanteko pysähtyy huteraan aitaan jyrkänteen reunalle. Kuski kertoo brittimedialle jälkikäteen, ettei hänellä ollut mitään syytä epäillä navigointilaitteensa antamia ohjeita.

En nyt ihan voi väittää…

Book of fantasy stories image courtesy of Shutterstock

You should probably be thrilled to be alive these days.

Every week brilliant researchers present new breakthroughs in scientific papers that extend our understanding of who we are (groundbreaking accuracy of CRISPR/Cas9 genome editing), how the universe began (the recent discovery of gravitational waves), and what computers can learn (phenomenal…

Maria Ritola

Co-founder of @theirisAI and @ProjectAiur. @singularityu #gsp15 alumna. Machine learning, AI & open science. On a journey to connect and contribute.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store