10k și Semimaraton. Traseele

Am prezentat aici noutățile legate de cursele organizate în 2017 de către Bucharest Running Club:

  • 2 aprilie — Uniqa Asigurari Bucharest 10K & Family Run

Detalii: www.bucuresti10km.ro/ www.bucharest10km.com ; FB/ Bucharest10km

  • 13–14 mai — Bucharest Half Marathon

Detalii: www.bucuresti21km.ro/ www.bucharest21km.com ; FB/ Bucharest21km

  • 7–8 octombrie — Raiffeisen Bank Bucharest Marathon

Detalii: www.bucuresti-maraton.ro/ www.bucharest-marathon.com ; FB/BucharestMarathon

Acum, aveți mai jos hărțile noilor trasee pentru cursa de 10 km și respectiv pentru cea de 21 km. De reținut că aceste trasee nu sunt încă aprobate oficial, e nevoie de autorizarea din partea Primăriei București, a Poliției etc.

Propunere traseu Uniqa 10k
Propunere traseu Semimaraton București
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.