Terug naar de werf

“Kijk, daar gaat een schip het water in.” Leo van der Spek (77) kijkt opgewonden naar een groot tv-scherm. “Een grote tanker!” Op de tv, te midden van tekeningen en modelschepen, is te zien hoe een enorm schip zó, hop, het water ingeduwd wordt. We zitten in de expositieruimte van de Stichting NDSM Herleeft, op de oude werf in Amsterdam-Noord. Aan de muur hangen scheepskettingen, modellen, foto’s van hoe het was, de werf. Op de tv speelt een dvd over de geschiedenis van de scheepswerf. “Vaak gezien, hoor. Niet dagelijks, maar ik heb ’em thuis ook”, zegt Van der Spek. “Zullen we naar buiten gaan?”

Leo van der Spek is bestuurslid van de stichting die, gevestigd tussen krakers en kunstenaars, de herinnering aan de scheepswerf zoals die was levend probeert te houden. Af en toe een stukje in de krant, wekelijks het archief onderhouden, geregeld groepen studenten en toeristen die een rondleiding willen. In het kleine blauwe gebouwtje waar de stichting huishoudt staan kasten vol archieven van de werf, waar tussen 1894 en 1984 schepen werden gebouwd, netjes gelabeld, “Oslofjord”, “brandsnijpl.”, “bronswerk”, “enz.”. In de hoek, bij een klein keukentje waar je water en koffie kunt krijgen, staat een koelkast. Er staan blikjes cola en pakjes Wicky in, rood en blauw, netjes in een rij, op kleur geordend. “Consumptie 1 euro”, staat er op een briefje geschreven. Het gebouwtje ruikt zoals een gebouw vol scheepsmemorabilia ruikt: naar smeer.

Van der Spek is vergroeid met de NDSM, de Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij. Geboren in Limburg, inderdaad, hij had ook mijnwerker kunnen worden, bedenkt ‘ie zich, opgegroeid in Zaandam, volwassen geworden op de werf in Amsterdam-Noord. “Altijd als we van Zaandam naar Amsterdam gingen met de boot kwamen we langs de NDSM. Ik vond dat fantastisch. Mijn moeder vond het maar niks dat ik hier wilde werken, zo’n klein jochie op zo’n grote werf, maar ik wilde niets anders.” In 1954 begint Van der Spek op de leerschool, dertig jaar later, als de werf definitief sluit, vertrekt hij er. Nu geeft hij rondleidingen, interviews, doet hij archiefwerk. Alles om de oude NDSM te laten “herleven”.

Herleven, zeker, maar romantiseren, dat doet Van der Spek niet. “Het was mooi, maar geen arbeidersparadijs. De boel was natuurlijk geen eigendom van de arbeiders. Je had alles hier, een tandarts, een zangvereniging, een visclub, een bloemenclub, voetbal, noem het maar op. Het was een soort kleine samenleving. Mijn werk was leuk, het voelde als een hobby, maar er waren ook mannen die de hele dag gehurkt onder een boot zaten, in de tocht, in de regen. Dat moet zwaar geweest zijn.”

We gaan naar buiten. Eerst de boel op slot, ramen dicht, je weet maar nooit hier. We lopen naar de IJ-hal, de grootste van de twee enorme loodsen op de werf. De grond is glibberig, er zijn plassen, her en der modder — “ho, pas je op, het is hier geen wandelpromenade, he?” Eenmaal binnen wijst Van der Spek naar boven. “Daar zat ik. Er was een mallenvloer. Daar werden de mallen in hout uitgetekend en dan naar beneden gezakt. Het was niet eng hoor, zo hoog, maar wel een hele reis om er te komen.” De trap naar boven staat er niet meer, van de vloer is alleen het stalen geraamte nog te zien. Op de grond van de loods waar ooit de uitgetekende mallen lagen, ligt nu een berg zand.

De brug met magneten, de verstijvers, de lasplaten, Van der Spek kan nog zo aanwijzen waar alles stond. “Hier werd alles gemaakt. De schepen waren enorm, al gauw vijfentwintig meter hoog.” Z’n ogen glinsteren van trots als hij eraan terugdenkt en alles weer voor zich ziet. Maanden achter elkaar zat hij er, daarboven. Daarna weer naar kantoor, waar hij op het ontwerpbureau werkte.

In de IJ-hal van nu staat nog weinig van toen. Waar ooit de brug met magneten stond lopen nu twee hippe jongens met camera’s in hun handen. In de hal zitten allerlei creatieve bedrijven gevestigd, zoals de hele NDSM-werf tegenwoordig hip tracht te zijn. Een wals, een enkele kraan, meer is er niet van vroeger. Logisch, vindt Van der Spek: “wat moet je nou met bijvoorbeeld een brandsnijmachine?”

Weer de hal uit. Kijk, daar, nee, daarnaast. Dáár stond het oude hoofdkantoor van de NDSM. “Handig, hoor, zo dicht bij de werf. De directie zat beneden. Altijd als je langsliep ging het raampje open, vroegen ze of je een wandelpas had.” Het statige gebouw dat er ooit stond is weg, er is nu een parkeerplaats. Zo is een heleboel niet meer zoals het was. Niets aan te doen, zo gaat dat nu eenmaal, Van der Spek haalt er z’n schouders bij op. Oude kranen: weg. Veel te gevaarlijk ook, ze laten staan. “Je moet ze onderhouden. Als dat niet gebeurt, wordt het gevaarlijk. Iedereen kan erin klimmen, dan kan alles los raken.” De meeste oude dokken: ook weg. Prima, vindt Van der Spek. “Wat moet je met een stenen dok doen? Je kan er weinig mee. Ja, misschien volgooien met zand om er huizen op te bouwen.”

We lopen onder de enige kraan door die er nog staat. Nu zit er een hotel in, de goedkoopste kamer kost al gauw zeshonderd euro per nacht. Nee, zoals-ie was is de kraan niet meer, erkent Van der Spek, maar het pluspunt: hij wordt goed onderhouden. “Het is een herkenningspunt van zoals het was.” Alles wat markant was is er nog. Zoals de oude Timmerwerkplaats, nu zit MTV er. De Smederij, met het hoofdkantoor van Greenpeace erin en ernaast een nieuw Hilton-hotel, gebouwd in de stijl van de oude loodsen. De oude helling, waar schepen te water gingen. Beklad met graffiti, dat wel, veel geknoei eigenlijk. Op de betonnen helling staan oude klinkers. “Hierop rustte het schip”, zegt Van der Spek. “Enorme schepen, maar ze hielden het.”

Weemoed voelt Van der Spek niet als we over zijn oude werkplek lopen, welnee, “ik mis het niet”. Wakker ligt hij er ook niet van. Jammer, ja, dat is het misschien wel. “Het is natuurlijk jammer, maar je kunt wel elke dag denken: wat jammer, wat jammer, maar wat schiet je ermee op? De gevolgen waren natuurlijk wel groot. In Landsmeer, Purmerend, Monnickendam, al die steden in de buurt, raakten hele straten werkloos. Bij mij in Landsmeer woonde een collega van me, die ging er aan onderdoor, de sluiting. Is op een dag het water ingelopen. Dood. Maar bij mij slijt het. Ik heb er geen hartzeer van.”

Het was ook niet te houden, de werven sloten overal. De RDM en Wilton Fijenoord, in Rotterdam, allebei weg, zegt Van der Spek. Verolme, alleen nog reparatie, geen bouw. Damen zit er nog, even verderop, maar voor hoelang nog? Zelfs in Oost-Europa gaat het steeds moeizamer. De werf van Lech Walesa in Gdansk, ook in de problemen. Komt door de olie. “Lekker goedkoop, denken we natuurlijk aan de pomp, maar vervelend voor de scheepsbouw.” En het komt door globalisering: met China kun je niet concurreren. “Wat we hier voor vijftig euro doen, doen ze daar voor vijfentwintig euro. En wie zou hier nog willen werken? Een hele dag in de regen, in de kou, gehurkt?”

Wat Van der Spek wel voelt als we over de oude werf lopen: trots. “Al die grote schepen die hier gebouwd werden, de enorme tankers, daar ben ik trots op. Hoe het moest, het maken van zo’n schip, dat is allemaal hier bedacht.” Hij wijst naar een lege plek: “daar zat de koningin altijd bij een ter water lating”. Het doet hem goed dat het gebied weer lééft. De NDSM is veranderd, het is anders dan toen, dat zeker, maar er gebéúrt tenminste weer wat.

Want alles beter dan in de jaren na de sluiting, toen het verval bezit nam van het terrein. In de jaren negentig werd het gebied gekraakt, werd er eindelijk weer eens wat mee gedaan. “Maar nu is het geen vrijplaats meer, het wordt geciviliseerder. Ik vind het knap van die kunstenaars, in zo’n koud en nat hok.” Er wordt druk gebouwd aan dure woningen, nee, niet te betalen voor de arbeider, maar “het is de nieuwe wereld, wat doe je eraan?”

De arbeider verdween van de werf, eerst kwamen de krakers en de kunstenaars, nu de hipsters en de toeristen, straks vast de bankiers — het vaste patroon van gentrificatie. In de verte zien we toeristen foto’s maken van graffiti, verfrommelde aanplakbiljetten en een lege havenloods — post-industrieel vermaak. Voor ons lopen drie hippe jongeren een evenzo hippe bar binnen in een gebouw waar ooit de smederij van de werf zat.

En toch: hoe goed de herleving van de werf hem ook doet, mooier dan hoe de huidige NDSM-werf is, of wordt, blijft voor Van der Spek hoe het was. “De band met de oude NDSM blijft. Met de stichting proberen we de herinnering levend te houden, hebben we een band met hoe het was. En dat was mooi.”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.