Apple Pay in Nederland! (Ongeveer.)
Bas van der Ploeg
5613

En bij nog een aantal winkels betaald met de Boon. App:

  • Vlaamsch Broodhuys, Haarlemmerstraat, A'dam
  • AH To Go, Station Enschede
  • Brooodzaak, Station A’dam Muiderpoort, Amersfoort en Haarlem
  • Douglas, Oostpoort A’dam
  • Gall & Gall, winkelcentrum Brazilië A’dam
  • Etos, Amsterdam

Dank voor dit artikel! Nu al een maand vrolijk aan het Apple Payen. Soms werkt het niet als een terminal een maximum heeft of überhaupt Apple Pay niet herkent, maar dat is maar in ~20% van de gevallen.

Like what you read? Give Marlon Bos a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.