Ansible + Nette — první kroky
Michal Haták
12

Jen poznámka, nette má v sandboxu složku temp a v ní teprve cache (nebo třeba proxies při použití kdyby/doctrine).

Jinak super, díky za článek, snad již brzy začnu Ansible aktivně využívat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.