Bereid je optimaal voor met onze CPC-training

Image for post
Image for post

Wil jij in een supertijd over de finish tijdens de 45ste CPC op 10 maart 2019? Met onze CPC-training bereid je je optimaal voor op jouw CPC-hardloopdoel. Of je nu sneller wilt worden of dat je je eerste 5K, 10K of halve marathon loopt! Wij helpen je het maximale uit jezelf te halen.

5 redenen om bij ons te trainen
• Trainen in de natuur; duinen (Meijendel) en parken (Clingendael en Haagse bos) in de omgeving
• Enthousiaste en deskundige trainers
• Aandacht voor looptechniek
• Advies over voeding, kleding en blessurepreventie.
• Extra motivatie door de groep

Voor wie?
Iedere hardloopheld die graag sneller wil worden of die zijn of haar eerste 5K, 10K of halve marathon loopt! De HRR CPC trainingen stomen je klaar voor jouw CPC-hardloopdoel. Voor de halve-marathonners geldt dat je de tien kilometer binnen het uur moet kunnen lopen. Voor de tien geldt dat je de 5K in 35 min. moet kunnen lopen. Voor de 5K is er geen instroomeis. …


Als paddestoelen schieten ze uit de grond: de hackatons, de InnovationLabs, de broedplaatsen, de challenges… Je kunt het hele jaar bezig zijn om hieraan deel te nemen om je ideeën en plannen in te brengen.

Image for post
Image for post

De evenementen worden georganiseerd door overheidsinstellingen, potentiele investeerders en vaak grotere organisaties die ‘graag een bijdrage willen leveren aan een betere wereld’. Prima natuurlijk want wie wil er nu niet een betere wereld? Toch wringt er wat…

De redenen waarom startups aan alle kanten ‘gepamperd’ worden zijn talrijk. Het is goed voor de werkgelegenheid, voor het innovatieve vermogen van de organisatie/stad/het land, voor het oplossen van problemen van burgers en voor de ‘verbinding tussen medewerkers van bestaande organisaties en de nieuwe wereld’. …

About

Martin Pronk

Strategisch adviseur digitale transformatie | specialist sociale technologie en online samenwerken | #SDGs | noclichés | SDG Facilitators | digidoen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store