10 Followers
·
Follow

Oliko Blendlellä sittenkin Saksassa vain 100 000 lukijaa? Ja tietääkö Kaius Niemi mistä kuukausitilaaja maksaa?

MediaMiksi blogi kuratoi keskustelua digitaalisen uutismedian tulevaisuudesta. Tämä teksti on kirjoitettu nimimerkillä, ks. taustat mediamiksi.fi

Palaan ensin vielä viime viikon Blendle-aiheeseen. Blendlen Sebastiaan Lemmens esitti Mediapäivällä 25.11.2015 palvelun tavoitteet ja nykykehityksen suunnat.

Miten iso Blendle on?

Kuulijat saivat käsityksen että Blendlellä on Saksassa, jossa he aloittivat 2 kk sitten jo 500.000 käyttäjää kuten ainakin muutamat kuulijat kirjasivat.

Näin minäkin ymmärsin ja kirjoitin blogiin kun viime viikolla olin katsonut Blendlen Saksan sivuja. Puhumme nyt rekisteröidyistä käyttäjistä, jotka hyödyntävät saamaansa aloitusrahaa 2,50 EUR:

Image for post
Image for post

Ryhdyinpä kuitenkin esityksen jälkeen miettimään kun sama luku esiintyy myös Blendlen Alankomaiden toimintaa koskevalla erillisellä sivulla. Otin yhteyttä Blendlen toimistoon, ja kysyin mahtaako luku kuvastaa Saksan ja Alankomaiden yhteislukua. …

About

MediaMiksi

Keskustelua digitaalisen uutismedian tulevaisudesta. http://mediamiksi.fi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store