10 Followers
·
Follow

MediaMiksi-blogi: mitä ja miksi?

MediaMiksi blogi kuratoi keskustelua digitaalisen uutismedian tulevaisuudesta. Tässä on blogin agenda.

Haluamme tällä MediaMiksi-blogilla edistää suomalaista keskustelua digitaalisen uutismedian tulevaisudesta. Meitä kiinnostaa erityisesti kaksi asiaa.

1) Miksi yleisöämme koskettavat tärkeät keskustelut ovat paljolti siirtyneet pois lehdistön sivuilta? Suomessa on iso liuta tärkeitä keskustelijoita jotka kirjoittavat taloudesta, yhteiskunnasta ja ympäristöstä korvauksetta omilla blogisivuillaan. Suurin osa digitaalista sisältöä lukevasta yleisöstä ei kuitenkaan tiedä näiden blogien olemassaolosta. Ruohonjuuritasolla tuhannet aktiiviset kirjoittajat vaihtavat tietoa ja mielipiteitä Facebookin ryhmissä ja muissa verkkofoorumeissa ulkopuolisten ulottumattomissa. Niitä ei löydä edes hakukoneilla. Onko tässä parannettavaa?

2) Miten tärkeää journalismia voidaan ylläpitää ja kustantaa? Vääjäämätön trendi on se, että lehdistön liikevaihto jatkaa supistumistaan kun osa mainoksista ja lukemisesta siirtyy verkon ilmaistarjontaan tai suljettuihin foorumeihin. Journalismi on silti tärkeä ja jos se on ansiokasta, olemme varmoja siitä että lukija kuin lukija on valmis siitä maksamaan. Kunhan vain oikeat puitteet löydetään. Tarvitsemme yhteistä keskustelua lukijoiden, lehtimiesten ja lehtien talouspäättäjien kesken siitä, mikä on tulevaisuuden digitaalisen uutismedian rakenne.

Lue ja osallistu keskusteluun

Ryhdymme julkaisemaan juttuja sitä mukaan kun ehdimme. Omia, ystävien ja ventovieraidenkin juttuja. Keskustelu on tärkeä. Onko sinulla sanottavaa? Kommentoi juttuja tai pistä meille teksti julkaistavaksi.

On keskustelijoita joilla on tärkeätä sanottavaa, mutta joiden työsuhteeseen ei sovi näiden asioiden julkinen vatvominen. Sen takia aiomme aluksi ainakin sallia nimimerkillä kirjoittamisen. Tässä mitataan asioita eikä nimiä.

Itse osallistumme myös muutamaan käytännön hankkeeseen, joten jos aiheet suoraan sivuavat omia juttujamme, tulemme sen mainitsemaan.

Mikael Johnson ja Marcus Riska

Jutut (tässä blogissa): https://medium.com/@MediaMiksi
Seuraa meitä Twitterissä: https://twitter.com/MediaMiksi

Written by

Keskustelua digitaalisen uutismedian tulevaisudesta. http://mediamiksi.fi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store