MegaSound Gaming İzleyicilerin sevdikleri içerikleri zula oyun anlık olarak izlerken hayran olduğu kişiyle aynı anda iletişime geçmesinin önemini vurgulayan canlı yayın platformu DLive’in Türkiye ve Avrupa Direktörü Metin internet yayıncılarının eğlenerek yaptıkları bu yayınlar üzerinden gelir elde ettiklerini hatta bunu bir iş kolu olarak yaptıklarını ifade ediyor. geniş bir kitle için önemli bir araç haline geldi. İnternet yayıncılığı ile birlikte içerik üreticileri, hiç bir pazarlama faaliyetine ihtiyaç duymadan ve firmalarla iş birliği yapmadan, yalnızca içerik üreterek kazanıyorlar. DLive Ürettikleri içeriklerin izlenmesini sağlayarak hem gelir elde ediyorlar hem de bunu sürdürülebilir hale getiriyorlar. Bunun yanı sıra anlık etkileşimler sayesinde içeriklerini izleyicileri ile birlikte oluşturabiliyor, izleyicilerini de içeriğin bir parçası haline getirebiliyorlar. Sosyal medya fenomenlerinden bloggerlara hatta kurumsal etkinliklere kadar, her gün binlerce canlı yayına ulaşabiliyoruz” dedi.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store