Videoda Çift Pozlama

Analog makinelerde aynı filmin üzerine birden fazla fotoğafın çekilmesi tekniğine çift pozlama/double exposure denir. Günümüzde birçok örneğini gördüğümüz çift pozlamalar aslında tam olarak çift pozlama değildir. Daha çok iki farklı fotoğrafın Photoshop vb. uygulamalar ile üst üste eklenmesi ile oluşturulur. Peki ya videoda bu tekniği kullansak nasıl sonuçlar elde edebiliriz ?

Tabi videoda da çift pozlama iki farklı videoyu kurgu aşamasında birleştirmeyle oluşturulur. Çift pozlama video yapmada kullanılabilecek iki temel yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi after effects vb programlar aracılığı ile iki videoyu mask ve track yöntemi ile bir araya getirmektir. Biraz meşakatli bir yoldur. Diğer yöntem ise pozlama ve renk düzenleme yaparak birleştirmektir. Benim sıkça tercih ettiğim ve kullandığım yöntem.

Öncelikle bir araya gelecek videoları önceden planmak her zaman daha avantajdır. Bir tanesini zemin bir tanesini de üst/iç video olarak düşünebilirsiniz. Planlamanızı yaptıktan sonra çekeceğiniz videoyu da öne göre pozlamalısınız. Burada kullanılabilecek iki seçenek var. Bir tanesi beyaz ağırlıklı diğeri ise siyah/siluet ağırlıklı. Örneğin ters ışıkta bir insan çektiniz ve karakteriniz/modeliniz komple siluet halinde. İşte bu siyah içerisine ikinci bir video koyabiliriz ve birbirine yedirebiliriz.

Diğer seçenek ise aslında yine aynı mantıkta beyaz ya da fazla aydınlık alanlar elde ederek hazırlanır.

Hangisini kullanacağınız ise tamamen sizin komposizyonunuz ile alakalı.

Editing aşamasında (Ben AdobePremiere kullanıyorum) ise önce iki videoyu ayrı ayrı düzenliyoruz. Color granding ve color correctionlarını yapıyoruz. Daha sonra ise aynı sekansta üst üste getiriyoruz videoları. Efekt kontrol veya benzeri bir yerden görüntülerden birinin Blend Modunu değiştiriyoruz. Burada Darken, Multiply, Overlay, Ligthen gibi seçenekler var. Kendi videolarınıza göre birini tercih edebilirsiniz. Bazen şaşırtıcı sonuçlar elde edebilirsiniz:)

Eğer videolarını doğru pozlar ve çekerseniz editing aşamasında hiçbir zorluğunuz kalmayacak.

Like what you read? Give Mehmet Ali Ergin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.